απειμι • APEIMI • apeimi

Search: απιοντος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απιοντος; απιοντοςἄπειμι[2]απ·ι·ο[υ]ντ·ος; απ·ι·ο[υ]ντ·οςpres act ptcp mas gen sg; pres act ptcp neu gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απιοντοςἄπειμι[2]απ·ι·ο[υ]ντ·οςpres act ptcp mas gen sg
απιοντοςἄπειμι[2]απ·ι·ο[υ]ντ·οςpres act ptcp neu gen sg

ἄπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. απ+ι-/ath. απ+ει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειμι[GNT]απ·ι·^μι
2ndαπειαπ·ι·^ (instead of απ·ι·^ς > απ·εις)
3rdαπεισιν, απεισιαπ·ι·^σι(ν)
Pl1stαπιμεναπ·ι·μεν
2ndαπιτεαπ·ι·τε
3rdαπιασιν, απιασιαπ·ι·ασι(ν)

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπιωαπ·ι·ω
2ndαπιῃςαπ·ι·ῃς
3rdαπιῃαπ·ι·ῃ
Pl1stαπιωμεναπ·ι·ωμεν
2ndαπιητεαπ·ι·ητε
3rdαπιωσιν, απιωσιαπ·ι·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπιοιμι, απιοιηναπ·ι·οιμι, απ·ι·οιην (instead of απ·ι·οιμι > απιοιμι or απ·ι·ιην > απιιην)
2ndαπιοιςαπ·ι·οις
3rdαπιοιαπ·ι·οι
Pl1stαπιοιμεναπ·ι·οιμεν
2ndαπιοιτεαπ·ι·οιτε
3rdαπιοιεν, απιοισαναπ·ι·οιεν, απ·ι·οισαν alt

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rdαπιοντωναπ·ι·οντων

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπιθι, απις[LXX]απ·ι·θι, απ·ι·ς
3rdαπιτωαπ·ι·τω
Pl1st
2ndαπιτεαπ·ι·τε
3rdαπιτωσαν, απιντωναπ·ι·τωσαν, απ·ι·ντων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απιναι, απιεναι[LXX]​απ·ι·ναι, απ·ι·εναι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπιουσααπιοναπ·ι·ουσ·ααπ·ι·ο[υ]ν[τ]
Nomαπιων[LXX]απ·ι·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπιουσαναπιοντααπ·ι·ουσ·αναπ·ι·ο[υ]ντ·α
Datαπιουσῃαπιοντιαπ·ι·ουσ·ῃαπ·ι·ο[υ]ντ·ι
Genαπιουσηςαπιοντος[LXX]απ·ι·ουσ·ηςαπ·ι·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπιουσαιαπιοντεςαπιοντααπ·ι·ουσ·αιαπ·ι·ο[υ]ντ·εςαπ·ι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπιουσαςαπιονταςαπ·ι·ουσ·αςαπ·ι·ο[υ]ντ·ας
Datαπιουσαιςαπιουσι, απιουσιναπ·ι·ουσ·αιςαπ·ι·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπιουσωναπιοντωναπ·ι·ουσ·ωναπ·ι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπῃειν, απῃααπ·ε·ει·^ν, απ·ε·ει·α
2ndαπῃεις, απῃεισθααπ·ε·ει·^ς, απ·ε·ει·^σθα classical
3rdαπῃει[LXX]απ·ε·ει·^
Pl1stαπῃμεναπ·ε·ει·μεν
2ndαπῃτεαπ·ε·ει·τε
3rdαπῃσαν, απῃεσαν[GNT]απ·ε·ει·σαν, απ·ε·ειε·σαν (instead of απ·ε·ει·σαν > απῃσαν)

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:20:48 EST