απαλλοτριοω • APALLOTRIOW • apallotrioō

Search: απηλλοτριωμενους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απηλλοτριωμενουςἀπαλλοτριόωαπ·ηλλοτριω·μεν·ουςperf mp ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απηλλοτριωμενουςἀπαλλοτριόωαπ·ηλλοτριω·μεν·ουςperf mp ptcp mas acc pl

ἀπ·αλλοτριόω (-, απ+αλλοτριω·σ-, απ+αλλοτριω·σ-, -, απ+ηλλοτριω-, απ+αλλοτριω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλοτριωσωαπ·αλλοτριω·σωαπαλλοτριωσομαιαπ·αλλοτριω·σομαι
2ndαπαλλοτριωσειςαπ·αλλοτριω·σειςαπαλλοτριωσῃ, απαλλοτριωσει[LXX], απαλλοτριωσεσαιαπ·αλλοτριω·σῃ, απ·αλλοτριω·σει classical, απ·αλλοτριω·σεσαι alt
3rdαπαλλοτριωσει[LXX]απ·αλλοτριω·σειαπαλλοτριωσεταιαπ·αλλοτριω·σεται
Pl1stαπαλλοτριωσομεναπ·αλλοτριω·σομεναπαλλοτριωσομεθααπ·αλλοτριω·σομεθα
2ndαπαλλοτριωσετε[LXX]απ·αλλοτριω·σετεαπαλλοτριωσεσθεαπ·αλλοτριω·σεσθε
3rdαπαλλοτριωσουσιν[LXX], απαλλοτριωσουσιαπ·αλλοτριω·σουσι(ν), απ·αλλοτριω·σουσι(ν)απαλλοτριωσονταιαπ·αλλοτριω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλοτριωσοιμιαπ·αλλοτριω·σοιμιαπαλλοτριωσοιμηναπ·αλλοτριω·σοιμην
2ndαπαλλοτριωσοιςαπ·αλλοτριω·σοιςαπαλλοτριωσοιοαπ·αλλοτριω·σοιο
3rdαπαλλοτριωσοιαπ·αλλοτριω·σοιαπαλλοτριωσοιτοαπ·αλλοτριω·σοιτο
Pl1stαπαλλοτριωσοιμεναπ·αλλοτριω·σοιμεναπαλλοτριωσοιμεθααπ·αλλοτριω·σοιμεθα
2ndαπαλλοτριωσοιτεαπ·αλλοτριω·σοιτεαπαλλοτριωσοισθεαπ·αλλοτριω·σοισθε
3rdαπαλλοτριωσοιεναπ·αλλοτριω·σοιεναπαλλοτριωσοιντοαπ·αλλοτριω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαλλοτριωσειν​απ·αλλοτριω·σειν​απαλλοτριωσεσθαι​απ·αλλοτριω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλοτριωσουσααπαλλοτριωσοναπ·αλλοτριω·σουσ·ααπ·αλλοτριω·σο[υ]ν[τ]
Nomαπαλλοτριωσωναπ·αλλοτριω·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπαλλοτριωσουσαναπαλλοτριωσοντααπ·αλλοτριω·σουσ·αναπ·αλλοτριω·σο[υ]ντ·α
Datαπαλλοτριωσουσῃαπαλλοτριωσοντιαπ·αλλοτριω·σουσ·ῃαπ·αλλοτριω·σο[υ]ντ·ι
Genαπαλλοτριωσουσηςαπαλλοτριωσοντοςαπ·αλλοτριω·σουσ·ηςαπ·αλλοτριω·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπαλλοτριωσουσαιαπαλλοτριωσοντεςαπαλλοτριωσοντααπ·αλλοτριω·σουσ·αιαπ·αλλοτριω·σο[υ]ντ·εςαπ·αλλοτριω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαλλοτριωσουσαςαπαλλοτριωσονταςαπ·αλλοτριω·σουσ·αςαπ·αλλοτριω·σο[υ]ντ·ας
Datαπαλλοτριωσουσαιςαπαλλοτριωσουσι, απαλλοτριωσουσιν[LXX]απ·αλλοτριω·σουσ·αιςαπ·αλλοτριω·σου[ντ]·σι(ν), απ·αλλοτριω·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπαλλοτριωσουσωναπαλλοτριωσοντωναπ·αλλοτριω·σουσ·ωναπ·αλλοτριω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλοτριωσομενηαπαλλοτριωσομενεαπ·αλλοτριω·σομεν·ηαπ·αλλοτριω·σομεν·ε
Nomαπαλλοτριωσομενοςαπ·αλλοτριω·σομεν·ος
Accαπαλλοτριωσομενηναπαλλοτριωσομενοναπ·αλλοτριω·σομεν·ηναπ·αλλοτριω·σομεν·ον
Datαπαλλοτριωσομενῃαπαλλοτριωσομενῳαπ·αλλοτριω·σομεν·ῃαπ·αλλοτριω·σομεν·ῳ
Genαπαλλοτριωσομενηςαπαλλοτριωσομενουαπ·αλλοτριω·σομεν·ηςαπ·αλλοτριω·σομεν·ου
PlVocαπαλλοτριωσομεναιαπαλλοτριωσομενοιαπαλλοτριωσομενααπ·αλλοτριω·σομεν·αιαπ·αλλοτριω·σομεν·οιαπ·αλλοτριω·σομεν·α
Nom
Accαπαλλοτριωσομεναςαπαλλοτριωσομενουςαπ·αλλοτριω·σομεν·αςαπ·αλλοτριω·σομεν·ους
Datαπαλλοτριωσομεναιςαπαλλοτριωσομενοιςαπ·αλλοτριω·σομεν·αιςαπ·αλλοτριω·σομεν·οις
Genαπαλλοτριωσομενωναπαλλοτριωσομενωναπ·αλλοτριω·σομεν·ωναπ·αλλοτριω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλοτριωσααπ·ε·αλλοτριω·σααπηλλοτριωσαμηναπ·ε·αλλοτριω·σαμην
2ndαπηλλοτριωσαςαπ·ε·αλλοτριω·σαςαπηλλοτριωσωαπ·ε·αλλοτριω·σω
3rdαπηλλοτριωσεν, απηλλοτριωσεαπ·ε·αλλοτριω·σε(ν)απηλλοτριωσατοαπ·ε·αλλοτριω·σατο
Pl1stαπηλλοτριωσαμεναπ·ε·αλλοτριω·σαμεναπηλλοτριωσαμεθααπ·ε·αλλοτριω·σαμεθα
2ndαπηλλοτριωσατεαπ·ε·αλλοτριω·σατεαπηλλοτριωσασθεαπ·ε·αλλοτριω·σασθε
3rdαπηλλοτριωσαν[LXX]απ·ε·αλλοτριω·σαναπηλλοτριωσαντοαπ·ε·αλλοτριω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλοτριωσωαπ·αλλοτριω·σωαπαλλοτριωσωμαιαπ·αλλοτριω·σωμαι
2ndαπαλλοτριωσῃςαπ·αλλοτριω·σῃςαπαλλοτριωσῃαπ·αλλοτριω·σῃ
3rdαπαλλοτριωσῃαπ·αλλοτριω·σῃαπαλλοτριωσηταιαπ·αλλοτριω·σηται
Pl1stαπαλλοτριωσωμεναπ·αλλοτριω·σωμεναπαλλοτριωσωμεθααπ·αλλοτριω·σωμεθα
2ndαπαλλοτριωσητεαπ·αλλοτριω·σητεαπαλλοτριωσησθεαπ·αλλοτριω·σησθε
3rdαπαλλοτριωσωσιν, απαλλοτριωσωσιαπ·αλλοτριω·σωσι(ν)απαλλοτριωσωνταιαπ·αλλοτριω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαλλοτριωσαιμιαπ·αλλοτριω·σαιμιαπαλλοτριωσαιμηναπ·αλλοτριω·σαιμην
2ndαπαλλοτριωσαις, απαλλοτριωσειαςαπ·αλλοτριω·σαις, απ·αλλοτριω·σειας classicalαπαλλοτριωσαιοαπ·αλλοτριω·σαιο
3rdαπαλλοτριωσαι, απαλλοτριωσειεαπ·αλλοτριω·σαι, απ·αλλοτριω·σειε classicalαπαλλοτριωσαιτοαπ·αλλοτριω·σαιτο
Pl1stαπαλλοτριωσαιμεναπ·αλλοτριω·σαιμεναπαλλοτριωσαιμεθααπ·αλλοτριω·σαιμεθα
2ndαπαλλοτριωσαιτεαπ·αλλοτριω·σαιτεαπαλλοτριωσαισθεαπ·αλλοτριω·σαισθε
3rdαπαλλοτριωσαιεν, απαλλοτριωσαισαν, απαλλοτριωσειαν, απαλλοτριωσειεναπ·αλλοτριω·σαιεν, απ·αλλοτριω·σαισαν alt, απ·αλλοτριω·σειαν classical, απ·αλλοτριω·σειεν classicalαπαλλοτριωσαιντοαπ·αλλοτριω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαλλοτριωσοναπ·αλλοτριω·σοναπαλλοτριωσαιαπ·αλλοτριω·σαι
3rdαπαλλοτριωσατωαπ·αλλοτριω·σατωαπαλλοτριωσασθωαπ·αλλοτριω·σασθω
Pl1st
2ndαπαλλοτριωσατεαπ·αλλοτριω·σατεαπαλλοτριωσασθεαπ·αλλοτριω·σασθε
3rdαπαλλοτριωσατωσαν, απαλλοτριωσαντωναπ·αλλοτριω·σατωσαν, απ·αλλοτριω·σαντων classicalαπαλλοτριωσασθωσαν, απαλλοτριωσασθωναπ·αλλοτριω·σασθωσαν, απ·αλλοτριω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαλλοτριωσαι​απ·αλλοτριω·σαι​απαλλοτριωσασθαι​απ·αλλοτριω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλοτριωσασααπαλλοτριωσαςαπαλλοτριωσαναπ·αλλοτριω·σασ·ααπ·αλλοτριω·σα[ντ]·ςαπ·αλλοτριω·σαν[τ]
Nom
Accαπαλλοτριωσασαναπαλλοτριωσαντααπ·αλλοτριω·σασ·αναπ·αλλοτριω·σαντ·α
Datαπαλλοτριωσασῃαπαλλοτριωσαντιαπ·αλλοτριω·σασ·ῃαπ·αλλοτριω·σαντ·ι
Genαπαλλοτριωσασηςαπαλλοτριωσαντοςαπ·αλλοτριω·σασ·ηςαπ·αλλοτριω·σαντ·ος
PlVocαπαλλοτριωσασαιαπαλλοτριωσαντεςαπαλλοτριωσαντααπ·αλλοτριω·σασ·αιαπ·αλλοτριω·σαντ·εςαπ·αλλοτριω·σαντ·α
Nom
Accαπαλλοτριωσασαςαπαλλοτριωσανταςαπ·αλλοτριω·σασ·αςαπ·αλλοτριω·σαντ·ας
Datαπαλλοτριωσασαιςαπαλλοτριωσασι, απαλλοτριωσασιναπ·αλλοτριω·σασ·αιςαπ·αλλοτριω·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπαλλοτριωσασωναπαλλοτριωσαντωναπ·αλλοτριω·σασ·ωναπ·αλλοτριω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλοτριωσαμενηαπαλλοτριωσαμενεαπ·αλλοτριω·σαμεν·ηαπ·αλλοτριω·σαμεν·ε
Nomαπαλλοτριωσαμενοςαπ·αλλοτριω·σαμεν·ος
Accαπαλλοτριωσαμενηναπαλλοτριωσαμενοναπ·αλλοτριω·σαμεν·ηναπ·αλλοτριω·σαμεν·ον
Datαπαλλοτριωσαμενῃαπαλλοτριωσαμενῳαπ·αλλοτριω·σαμεν·ῃαπ·αλλοτριω·σαμεν·ῳ
Genαπαλλοτριωσαμενηςαπαλλοτριωσαμενουαπ·αλλοτριω·σαμεν·ηςαπ·αλλοτριω·σαμεν·ου
PlVocαπαλλοτριωσαμεναιαπαλλοτριωσαμενοιαπαλλοτριωσαμενααπ·αλλοτριω·σαμεν·αιαπ·αλλοτριω·σαμεν·οιαπ·αλλοτριω·σαμεν·α
Nom
Accαπαλλοτριωσαμεναςαπαλλοτριωσαμενουςαπ·αλλοτριω·σαμεν·αςαπ·αλλοτριω·σαμεν·ους
Datαπαλλοτριωσαμεναιςαπαλλοτριωσαμενοιςαπ·αλλοτριω·σαμεν·αιςαπ·αλλοτριω·σαμεν·οις
Genαπαλλοτριωσαμενωναπαλλοτριωσαμενωναπ·αλλοτριω·σαμεν·ωναπ·αλλοτριω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλοτριωμαιαπ·ηλλοτριω·μαι
2ndαπηλλοτριωσαιαπ·ηλλοτριω·σαι
3rdαπηλλοτριωταιαπ·ηλλοτριω·ται
Pl1stαπηλλοτριωμεθααπ·ηλλοτριω·μεθα
2ndαπηλλοτριωσθεαπ·ηλλοτριω·σθε
3rdαπηλλοτριωνταιαπ·ηλλοτριω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλοτριωσομαιαπ·ηλλοτριω·σομαι
2ndαπηλλοτριωσῃ, απηλλοτριωσειαπ·ηλλοτριω·σῃ, απ·ηλλοτριω·σει classical
3rdαπηλλοτριωσεταιαπ·ηλλοτριω·σεται
Pl1stαπηλλοτριωσομεθααπ·ηλλοτριω·σομεθα
2ndαπηλλοτριωσεσθεαπ·ηλλοτριω·σεσθε
3rdαπηλλοτριωσονταιαπ·ηλλοτριω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλοτριωσοιμηναπ·ηλλοτριω·σοιμην
2ndαπηλλοτριωσοιοαπ·ηλλοτριω·σοιο
3rdαπηλλοτριωσοιτοαπ·ηλλοτριω·σοιτο
Pl1stαπηλλοτριωσοιμεθααπ·ηλλοτριω·σοιμεθα
2ndαπηλλοτριωσοισθεαπ·ηλλοτριω·σοισθε
3rdαπηλλοτριωσοιντοαπ·ηλλοτριω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπηλλοτριωσοαπ·ηλλοτριω·σο
3rdαπηλλοτριωσθωαπ·ηλλοτριω·σθω
Pl1st
2ndαπηλλοτριωσθεαπ·ηλλοτριω·σθε
3rdαπηλλοτριωσθωσαν, απηλλοτριωσθωναπ·ηλλοτριω·σθωσαν, απ·ηλλοτριω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηλλοτριωσθαι​απ·ηλλοτριω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηλλοτριωσεσθαι​απ·ηλλοτριω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπηλλοτριωμενηαπηλλοτριωμενεαπ·ηλλοτριω·μεν·ηαπ·ηλλοτριω·μεν·ε
Nomαπηλλοτριωμενος[LXX]απ·ηλλοτριω·μεν·ος
Accαπηλλοτριωμενηναπηλλοτριωμενοναπ·ηλλοτριω·μεν·ηναπ·ηλλοτριω·μεν·ον
Datαπηλλοτριωμενῃαπηλλοτριωμενῳαπ·ηλλοτριω·μεν·ῃαπ·ηλλοτριω·μεν·ῳ
Genαπηλλοτριωμενηςαπηλλοτριωμενουαπ·ηλλοτριω·μεν·ηςαπ·ηλλοτριω·μεν·ου
PlVocαπηλλοτριωμεναιαπηλλοτριωμενοι[GNT]απηλλοτριωμενααπ·ηλλοτριω·μεν·αιαπ·ηλλοτριω·μεν·οιαπ·ηλλοτριω·μεν·α
Nom
Accαπηλλοτριωμενας[LXX]απηλλοτριωμενους[GNT]απ·ηλλοτριω·μεν·αςαπ·ηλλοτριω·μεν·ους
Datαπηλλοτριωμεναιςαπηλλοτριωμενοιςαπ·ηλλοτριω·μεν·αιςαπ·ηλλοτριω·μεν·οις
Genαπηλλοτριωμενωναπηλλοτριωμενωναπ·ηλλοτριω·μεν·ωναπ·ηλλοτριω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλλοτριωμηναπ·ε·ηλλοτριω·μην
2ndαπηλλοτριωσοαπ·ε·ηλλοτριω·σο
3rdαπηλλοτριωτοαπ·ε·ηλλοτριω·το
Pl1stαπηλλοτριωμεθααπ·ε·ηλλοτριω·μεθα
2ndαπηλλοτριωσθεαπ·ε·ηλλοτριω·σθε
3rdαπηλλοτριωντοαπ·ε·ηλλοτριω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπηλλοτριωθηναπ·ε·αλλοτριω·θην
2ndαπηλλοτριωθηςαπ·ε·αλλοτριω·θης
3rdαπηλλοτριωθηαπ·ε·αλλοτριω·θη
Pl1stαπηλλοτριωθημεναπ·ε·αλλοτριω·θημεν
2ndαπηλλοτριωθητεαπ·ε·αλλοτριω·θητε
3rdαπηλλοτριωθησαν[LXX]απ·ε·αλλοτριω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαλλοτριωθησομαιαπ·αλλοτριω·θησομαι
2ndαπαλλοτριωθησῃ, απαλλοτριωθησειαπ·αλλοτριω·θησῃ, απ·αλλοτριω·θησει classical
3rdαπαλλοτριωθησεταιαπ·αλλοτριω·θησεται
Pl1stαπαλλοτριωθησομεθααπ·αλλοτριω·θησομεθα
2ndαπαλλοτριωθησεσθεαπ·αλλοτριω·θησεσθε
3rdαπαλλοτριωθησονταιαπ·αλλοτριω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαλλοτριωθωαπ·αλλοτριω·θω
2ndαπαλλοτριωθῃςαπ·αλλοτριω·θῃς
3rdαπαλλοτριωθῃ[LXX]απ·αλλοτριω·θῃ
Pl1stαπαλλοτριωθωμεναπ·αλλοτριω·θωμεν
2ndαπαλλοτριωθητε[LXX]απ·αλλοτριω·θητε
3rdαπαλλοτριωθωσιν, απαλλοτριωθωσιαπ·αλλοτριω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαπαλλοτριωθειηναπ·αλλοτριω·θειην
2ndαπαλλοτριωθειηςαπ·αλλοτριω·θειης
3rdαπαλλοτριωθειηαπ·αλλοτριω·θειη
Pl1stαπαλλοτριωθειημεν, απαλλοτριωθειμεναπ·αλλοτριω·θειημεν, απ·αλλοτριω·θειμεν classical
2ndαπαλλοτριωθειητε, απαλλοτριωθειτεαπ·αλλοτριω·θειητε, απ·αλλοτριω·θειτε classical
3rdαπαλλοτριωθειησαν, απαλλοτριωθειεναπ·αλλοτριω·θειησαν, απ·αλλοτριω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαπαλλοτριωθησοιμηναπ·αλλοτριω·θησοιμην
2ndαπαλλοτριωθησοιοαπ·αλλοτριω·θησοιο
3rdαπαλλοτριωθησοιτοαπ·αλλοτριω·θησοιτο
Pl1stαπαλλοτριωθησοιμεθααπ·αλλοτριω·θησοιμεθα
2ndαπαλλοτριωθησοισθεαπ·αλλοτριω·θησοισθε
3rdαπαλλοτριωθησοιντοαπ·αλλοτριω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαλλοτριωθητιαπ·αλλοτριω·θητι
3rdαπαλλοτριωθητωαπ·αλλοτριω·θητω
Pl1st
2ndαπαλλοτριωθητε[LXX]απ·αλλοτριω·θητε
3rdαπαλλοτριωθητωσαν, απαλλοτριωθεντωναπ·αλλοτριω·θητωσαν, απ·αλλοτριω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
απαλλοτριωθηναι​απ·αλλοτριω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
απαλλοτριωθησεσθαι​απ·αλλοτριω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλοτριωθεισααπαλλοτριωθειςαπαλλοτριωθεναπ·αλλοτριω·θεισ·ααπ·αλλοτριω·θει[ντ]·ςαπ·αλλοτριω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαπαλλοτριωθεισαναπαλλοτριωθεντααπ·αλλοτριω·θεισ·αναπ·αλλοτριω·θε[ι]ντ·α
Datαπαλλοτριωθεισῃαπαλλοτριωθεντιαπ·αλλοτριω·θεισ·ῃαπ·αλλοτριω·θε[ι]ντ·ι
Genαπαλλοτριωθεισηςαπαλλοτριωθεντοςαπ·αλλοτριω·θεισ·ηςαπ·αλλοτριω·θε[ι]ντ·ος
PlVocαπαλλοτριωθεισαιαπαλλοτριωθεντεςαπαλλοτριωθεντααπ·αλλοτριω·θεισ·αιαπ·αλλοτριω·θε[ι]ντ·εςαπ·αλλοτριω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαπαλλοτριωθεισαςαπαλλοτριωθενταςαπ·αλλοτριω·θεισ·αςαπ·αλλοτριω·θε[ι]ντ·ας
Datαπαλλοτριωθεισαιςαπαλλοτριωθεισι, απαλλοτριωθεισιναπ·αλλοτριω·θεισ·αιςαπ·αλλοτριω·θει[ντ]·σι(ν)
Genαπαλλοτριωθεισωναπαλλοτριωθεντωναπ·αλλοτριω·θεισ·ωναπ·αλλοτριω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλλοτριωθησομενηαπαλλοτριωθησομενεαπ·αλλοτριω·θησομεν·ηαπ·αλλοτριω·θησομεν·ε
Nomαπαλλοτριωθησομενοςαπ·αλλοτριω·θησομεν·ος
Accαπαλλοτριωθησομενηναπαλλοτριωθησομενοναπ·αλλοτριω·θησομεν·ηναπ·αλλοτριω·θησομεν·ον
Datαπαλλοτριωθησομενῃαπαλλοτριωθησομενῳαπ·αλλοτριω·θησομεν·ῃαπ·αλλοτριω·θησομεν·ῳ
Genαπαλλοτριωθησομενηςαπαλλοτριωθησομενουαπ·αλλοτριω·θησομεν·ηςαπ·αλλοτριω·θησομεν·ου
PlVocαπαλλοτριωθησομεναιαπαλλοτριωθησομενοιαπαλλοτριωθησομενααπ·αλλοτριω·θησομεν·αιαπ·αλλοτριω·θησομεν·οιαπ·αλλοτριω·θησομεν·α
Nom
Accαπαλλοτριωθησομεναςαπαλλοτριωθησομενουςαπ·αλλοτριω·θησομεν·αςαπ·αλλοτριω·θησομεν·ους
Datαπαλλοτριωθησομεναιςαπαλλοτριωθησομενοιςαπ·αλλοτριω·θησομεν·αιςαπ·αλλοτριω·θησομεν·οις
Genαπαλλοτριωθησομενωναπαλλοτριωθησομενωναπ·αλλοτριω·θησομεν·ωναπ·αλλοτριω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 07:40:19 EST