απελπιζω • APELPIZW • apelpizō

Search: απελπιζοντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απελπιζοντεςἀπελπίζωαπ·ελπιζ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απελπιζοντεςἀπελπίζωαπ·ελπιζ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl

ἀπ·ελπίζω (απ+ελπιζ-, -, απ+ελπι·σ-, -, απ+ηλπισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελπιζωαπ·ελπιζ·ωαπελπιζομαιαπ·ελπιζ·ομαι
2ndαπελπιζειςαπ·ελπιζ·ειςαπελπιζῃ, απελπιζει, απελπιζεσαιαπ·ελπιζ·ῃ, απ·ελπιζ·ει classical, απ·ελπιζ·εσαι alt
3rdαπελπιζειαπ·ελπιζ·ειαπελπιζεταιαπ·ελπιζ·εται
Pl1stαπελπιζομεναπ·ελπιζ·ομεναπελπιζομεθααπ·ελπιζ·ομεθα
2ndαπελπιζετεαπ·ελπιζ·ετεαπελπιζεσθεαπ·ελπιζ·εσθε
3rdαπελπιζουσιν, απελπιζουσιαπ·ελπιζ·ουσι(ν)απελπιζονταιαπ·ελπιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελπιζωαπ·ελπιζ·ωαπελπιζωμαιαπ·ελπιζ·ωμαι
2ndαπελπιζῃςαπ·ελπιζ·ῃςαπελπιζῃαπ·ελπιζ·ῃ
3rdαπελπιζῃαπ·ελπιζ·ῃαπελπιζηταιαπ·ελπιζ·ηται
Pl1stαπελπιζωμεναπ·ελπιζ·ωμεναπελπιζωμεθααπ·ελπιζ·ωμεθα
2ndαπελπιζητεαπ·ελπιζ·ητεαπελπιζησθεαπ·ελπιζ·ησθε
3rdαπελπιζωσιν, απελπιζωσιαπ·ελπιζ·ωσι(ν)απελπιζωνταιαπ·ελπιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελπιζοιμιαπ·ελπιζ·οιμιαπελπιζοιμηναπ·ελπιζ·οιμην
2ndαπελπιζοιςαπ·ελπιζ·οιςαπελπιζοιοαπ·ελπιζ·οιο
3rdαπελπιζοιαπ·ελπιζ·οιαπελπιζοιτοαπ·ελπιζ·οιτο
Pl1stαπελπιζοιμεναπ·ελπιζ·οιμεναπελπιζοιμεθααπ·ελπιζ·οιμεθα
2ndαπελπιζοιτεαπ·ελπιζ·οιτεαπελπιζοισθεαπ·ελπιζ·οισθε
3rdαπελπιζοιεν, απελπιζοισαναπ·ελπιζ·οιεν, απ·ελπιζ·οισαν altαπελπιζοιντοαπ·ελπιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπελπιζεαπ·ελπιζ·εαπελπιζουαπ·ελπιζ·ου
3rdαπελπιζετωαπ·ελπιζ·ετωαπελπιζεσθωαπ·ελπιζ·εσθω
Pl1st
2ndαπελπιζετεαπ·ελπιζ·ετεαπελπιζεσθεαπ·ελπιζ·εσθε
3rdαπελπιζετωσαν, απελπιζοντωναπ·ελπιζ·ετωσαν, απ·ελπιζ·οντων classicalαπελπιζεσθωσαν, απελπιζεσθωναπ·ελπιζ·εσθωσαν, απ·ελπιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απελπιζειν​απ·ελπιζ·ειν​απελπιζεσθαι​απ·ελπιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελπιζουσααπελπιζοναπ·ελπιζ·ουσ·ααπ·ελπιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπελπιζωναπ·ελπιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπελπιζουσαναπελπιζοντααπ·ελπιζ·ουσ·αναπ·ελπιζ·ο[υ]ντ·α
Datαπελπιζουσῃαπελπιζοντιαπ·ελπιζ·ουσ·ῃαπ·ελπιζ·ο[υ]ντ·ι
Genαπελπιζουσηςαπελπιζοντοςαπ·ελπιζ·ουσ·ηςαπ·ελπιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπελπιζουσαιαπελπιζοντες[GNT]απελπιζοντααπ·ελπιζ·ουσ·αιαπ·ελπιζ·ο[υ]ντ·εςαπ·ελπιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπελπιζουσαςαπελπιζονταςαπ·ελπιζ·ουσ·αςαπ·ελπιζ·ο[υ]ντ·ας
Datαπελπιζουσαιςαπελπιζουσι, απελπιζουσιναπ·ελπιζ·ουσ·αιςαπ·ελπιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπελπιζουσωναπελπιζοντωναπ·ελπιζ·ουσ·ωναπ·ελπιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελπιζομενηαπελπιζομενεαπ·ελπιζ·ομεν·ηαπ·ελπιζ·ομεν·ε
Nomαπελπιζομενοςαπ·ελπιζ·ομεν·ος
Accαπελπιζομενηναπελπιζομενοναπ·ελπιζ·ομεν·ηναπ·ελπιζ·ομεν·ον
Datαπελπιζομενῃαπελπιζομενῳαπ·ελπιζ·ομεν·ῃαπ·ελπιζ·ομεν·ῳ
Genαπελπιζομενηςαπελπιζομενουαπ·ελπιζ·ομεν·ηςαπ·ελπιζ·ομεν·ου
PlVocαπελπιζομεναιαπελπιζομενοιαπελπιζομενααπ·ελπιζ·ομεν·αιαπ·ελπιζ·ομεν·οιαπ·ελπιζ·ομεν·α
Nom
Accαπελπιζομεναςαπελπιζομενουςαπ·ελπιζ·ομεν·αςαπ·ελπιζ·ομεν·ους
Datαπελπιζομεναιςαπελπιζομενοιςαπ·ελπιζ·ομεν·αιςαπ·ελπιζ·ομεν·οις
Genαπελπιζομενωναπελπιζομενωναπ·ελπιζ·ομεν·ωναπ·ελπιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλπιζοναπ·ε·ελπιζ·οναπηλπιζομηναπ·ε·ελπιζ·ομην
2ndαπηλπιζεςαπ·ε·ελπιζ·εςαπηλπιζουαπ·ε·ελπιζ·ου
3rdαπηλπιζεν, απηλπιζεαπ·ε·ελπιζ·ε(ν)απηλπιζετοαπ·ε·ελπιζ·ετο
Pl1stαπηλπιζομεναπ·ε·ελπιζ·ομεναπηλπιζομεθααπ·ε·ελπιζ·ομεθα
2ndαπηλπιζετεαπ·ε·ελπιζ·ετεαπηλπιζεσθεαπ·ε·ελπιζ·εσθε
3rdαπηλπιζον, απηλπιζοσαναπ·ε·ελπιζ·ον, απ·ε·ελπιζ·οσαν altαπηλπιζοντοαπ·ε·ελπιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλπισααπ·ε·ελπι·σααπηλπισαμηναπ·ε·ελπι·σαμην
2ndαπηλπισαςαπ·ε·ελπι·σαςαπηλπισωαπ·ε·ελπι·σω
3rdαπηλπισεν, απηλπισεαπ·ε·ελπι·σε(ν)απηλπισατοαπ·ε·ελπι·σατο
Pl1stαπηλπισαμεναπ·ε·ελπι·σαμεναπηλπισαμεθααπ·ε·ελπι·σαμεθα
2ndαπηλπισατεαπ·ε·ελπι·σατεαπηλπισασθεαπ·ε·ελπι·σασθε
3rdαπηλπισαναπ·ε·ελπι·σαναπηλπισαντοαπ·ε·ελπι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελπισωαπ·ελπι·σωαπελπισωμαιαπ·ελπι·σωμαι
2ndαπελπισῃς, αφελπισῃς[LXX]απ·ελπι·σῃς, irreg. αφ·ελπι·σῃς (for απ·ελπι·σῃς)απελπισῃαπ·ελπι·σῃ
3rdαπελπισῃαπ·ελπι·σῃαπελπισηταιαπ·ελπι·σηται
Pl1stαπελπισωμεναπ·ελπι·σωμεναπελπισωμεθααπ·ελπι·σωμεθα
2ndαπελπισητεαπ·ελπι·σητεαπελπισησθεαπ·ελπι·σησθε
3rdαπελπισωσιν, απελπισωσιαπ·ελπι·σωσι(ν)απελπισωνταιαπ·ελπι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπελπισαιμιαπ·ελπι·σαιμιαπελπισαιμηναπ·ελπι·σαιμην
2ndαπελπισαις, απελπισειαςαπ·ελπι·σαις, απ·ελπι·σειας classicalαπελπισαιοαπ·ελπι·σαιο
3rdαπελπισαι, απελπισειεαπ·ελπι·σαι, απ·ελπι·σειε classicalαπελπισαιτοαπ·ελπι·σαιτο
Pl1stαπελπισαιμεναπ·ελπι·σαιμεναπελπισαιμεθααπ·ελπι·σαιμεθα
2ndαπελπισαιτεαπ·ελπι·σαιτεαπελπισαισθεαπ·ελπι·σαισθε
3rdαπελπισαιεν, απελπισαισαν, απελπισειαν, απελπισειεναπ·ελπι·σαιεν, απ·ελπι·σαισαν alt, απ·ελπι·σειαν classical, απ·ελπι·σειεν classicalαπελπισαιντοαπ·ελπι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπελπισοναπ·ελπι·σοναπελπισαιαπ·ελπι·σαι
3rdαπελπισατωαπ·ελπι·σατωαπελπισασθωαπ·ελπι·σασθω
Pl1st
2ndαπελπισατεαπ·ελπι·σατεαπελπισασθεαπ·ελπι·σασθε
3rdαπελπισατωσαν, απελπισαντωναπ·ελπι·σατωσαν, απ·ελπι·σαντων classicalαπελπισασθωσαν, απελπισασθωναπ·ελπι·σασθωσαν, απ·ελπι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απελπισαι​απ·ελπι·σαι​απελπισασθαι​απ·ελπι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελπισασααπελπισας[LXX]απελπισαναπ·ελπι·σασ·ααπ·ελπι·σα[ντ]·ςαπ·ελπι·σαν[τ]
Nom
Accαπελπισασαναπελπισαντααπ·ελπι·σασ·αναπ·ελπι·σαντ·α
Datαπελπισασῃαπελπισαντιαπ·ελπι·σασ·ῃαπ·ελπι·σαντ·ι
Genαπελπισασηςαπελπισαντοςαπ·ελπι·σασ·ηςαπ·ελπι·σαντ·ος
PlVocαπελπισασαιαπελπισαντεςαπελπισαντααπ·ελπι·σασ·αιαπ·ελπι·σαντ·εςαπ·ελπι·σαντ·α
Nom
Accαπελπισασαςαπελπισανταςαπ·ελπι·σασ·αςαπ·ελπι·σαντ·ας
Datαπελπισασαιςαπελπισασι, απελπισασιναπ·ελπι·σασ·αιςαπ·ελπι·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπελπισασωναπελπισαντωναπ·ελπι·σασ·ωναπ·ελπι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπελπισαμενηαπελπισαμενεαπ·ελπι·σαμεν·ηαπ·ελπι·σαμεν·ε
Nomαπελπισαμενοςαπ·ελπι·σαμεν·ος
Accαπελπισαμενηναπελπισαμενοναπ·ελπι·σαμεν·ηναπ·ελπι·σαμεν·ον
Datαπελπισαμενῃαπελπισαμενῳαπ·ελπι·σαμεν·ῃαπ·ελπι·σαμεν·ῳ
Genαπελπισαμενηςαπελπισαμενουαπ·ελπι·σαμεν·ηςαπ·ελπι·σαμεν·ου
PlVocαπελπισαμεναιαπελπισαμενοιαπελπισαμενααπ·ελπι·σαμεν·αιαπ·ελπι·σαμεν·οιαπ·ελπι·σαμεν·α
Nom
Accαπελπισαμεναςαπελπισαμενουςαπ·ελπι·σαμεν·αςαπ·ελπι·σαμεν·ους
Datαπελπισαμεναιςαπελπισαμενοιςαπ·ελπι·σαμεν·αιςαπ·ελπι·σαμεν·οις
Genαπελπισαμενωναπελπισαμενωναπ·ελπι·σαμεν·ωναπ·ελπι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλπισμαιαπ·ηλπισ·μαι
2ndαπηλπισαιαπ·ηλπισ·[σ]αι
3rdαπηλπισταιαπ·ηλπισ·ται
Pl1stαπηλπισμεθααπ·ηλπισ·μεθα
2ndαπηλπισθεαπ·ηλπισ·[σ]θε
3rdαπηλπιδαταιαπ·ηλπισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλπισομαιαπ·ηλπισ·[σ]ομαι
2ndαπηλπισῃ, απηλπισειαπ·ηλπισ·[σ]ῃ, απ·ηλπισ·[σ]ει classical
3rdαπηλπισεταιαπ·ηλπισ·[σ]εται
Pl1stαπηλπισομεθααπ·ηλπισ·[σ]ομεθα
2ndαπηλπισεσθεαπ·ηλπισ·[σ]εσθε
3rdαπηλπισονταιαπ·ηλπισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλπισοιμηναπ·ηλπισ·[σ]οιμην
2ndαπηλπισοιοαπ·ηλπισ·[σ]οιο
3rdαπηλπισοιτοαπ·ηλπισ·[σ]οιτο
Pl1stαπηλπισοιμεθααπ·ηλπισ·[σ]οιμεθα
2ndαπηλπισοισθεαπ·ηλπισ·[σ]οισθε
3rdαπηλπισοιντοαπ·ηλπισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπηλπισοαπ·ηλπισ·[σ]ο
3rdαπηλπισθωαπ·ηλπισ·[σ]θω
Pl1st
2ndαπηλπισθεαπ·ηλπισ·[σ]θε
3rdαπηλπισθωσαν, απηλπισθωναπ·ηλπισ·[σ]θωσαν, απ·ηλπισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηλπισθαι​απ·ηλπισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηλπισεσθαι​απ·ηλπισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπηλπισμενηαπηλπισμενεαπ·ηλπισ·μεν·ηαπ·ηλπισ·μεν·ε
Nomαπηλπισμενοςαπ·ηλπισ·μεν·ος
Accαπηλπισμενηναπηλπισμενοναπ·ηλπισ·μεν·ηναπ·ηλπισ·μεν·ον
Datαπηλπισμενῃαπηλπισμενῳαπ·ηλπισ·μεν·ῃαπ·ηλπισ·μεν·ῳ
Genαπηλπισμενηςαπηλπισμενουαπ·ηλπισ·μεν·ηςαπ·ηλπισ·μεν·ου
PlVocαπηλπισμεναιαπηλπισμενοι[LXX]απηλπισμενααπ·ηλπισ·μεν·αιαπ·ηλπισ·μεν·οιαπ·ηλπισ·μεν·α
Nom
Accαπηλπισμεναςαπηλπισμενουςαπ·ηλπισ·μεν·αςαπ·ηλπισ·μεν·ους
Datαπηλπισμεναιςαπηλπισμενοιςαπ·ηλπισ·μεν·αιςαπ·ηλπισ·μεν·οις
Genαπηλπισμενων[LXX]απηλπισμενων[LXX]απ·ηλπισ·μεν·ωναπ·ηλπισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηλπισμηναπ·ε·ηλπισ·μην
2ndαπηλπισοαπ·ε·ηλπισ·[σ]ο
3rdαπηλπιστοαπ·ε·ηλπισ·το
Pl1stαπηλπισμεθααπ·ε·ηλπισ·μεθα
2ndαπηλπισθεαπ·ε·ηλπισ·[σ]θε
3rdαπηλπιδατοαπ·ε·ηλπισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 23:31:42 EST