απειθεω • APEIQEW • apeitheō

Search: απειθησασιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απειθησασιν; απειθησασινἀπειθέωαπειθη·σα[ντ]·σι(ν); απειθη·σα[ντ]·σι(ν)1aor act ptcp mas dat pl; 1aor act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απειθησασινἀπειθέωαπειθη·σα[ντ]·σι(ν)1aor act ptcp mas dat pl
απειθησασινἀπειθέωαπειθη·σα[ντ]·σι(ν)1aor act ptcp neu dat pl

ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθω[LXX]απειθ(ε)·ωαπειθουμαιαπειθ(ε)·ομαι
2ndαπειθεις[GNT][LXX]απειθ(ε)·ειςαπειθῃ, απειθει[LXX], απειθεισαιαπειθ(ε)·ῃ, απειθ(ε)·ει classical, απειθ(ε)·εσαι alt
3rdαπειθει[LXX]απειθ(ε)·ειαπειθειταιαπειθ(ε)·εται
Pl1stαπειθουμεναπειθ(ε)·ομεναπειθουμεθααπειθ(ε)·ομεθα
2ndαπειθειτεαπειθ(ε)·ετεαπειθεισθεαπειθ(ε)·εσθε
3rdαπειθουσιν[GNT][LXX], απειθουσιαπειθ(ε)·ουσι(ν), απειθ(ε)·ουσι(ν)απειθουνταιαπειθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθω[LXX]απειθ(ε)·ωαπειθωμαιαπειθ(ε)·ωμαι
2ndαπειθῃςαπειθ(ε)·ῃςαπειθῃαπειθ(ε)·ῃ
3rdαπειθῃαπειθ(ε)·ῃαπειθηταιαπειθ(ε)·ηται
Pl1stαπειθωμεναπειθ(ε)·ωμεναπειθωμεθααπειθ(ε)·ωμεθα
2ndαπειθητεαπειθ(ε)·ητεαπειθησθεαπειθ(ε)·ησθε
3rdαπειθωσιν, απειθωσιαπειθ(ε)·ωσι(ν)απειθωνταιαπειθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθοιμιαπειθ(ε)·οιμιαπειθοιμηναπειθ(ε)·οιμην
2ndαπειθοιςαπειθ(ε)·οιςαπειθοιοαπειθ(ε)·οιο
3rdαπειθοιαπειθ(ε)·οιαπειθοιτοαπειθ(ε)·οιτο
Pl1stαπειθοιμεναπειθ(ε)·οιμεναπειθοιμεθααπειθ(ε)·οιμεθα
2ndαπειθοιτεαπειθ(ε)·οιτεαπειθοισθεαπειθ(ε)·οισθε
3rdαπειθοιεν, απειθοισαναπειθ(ε)·οιεν, απειθ(ε)·οισαν altαπειθοιντοαπειθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπειθει[LXX]απειθ(ε)·εαπειθουαπειθ(ε)·ου
3rdαπειθειτω[LXX]απειθ(ε)·ετωαπειθεισθωαπειθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαπειθειτεαπειθ(ε)·ετεαπειθεισθεαπειθ(ε)·εσθε
3rdαπειθειτωσαν, απειθουντων[GNT][LXX]απειθ(ε)·ετωσαν, απειθ(ε)·οντων classicalαπειθεισθωσαν, απειθεισθωναπειθ(ε)·εσθωσαν, απειθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειθειν[LXX]​απειθ(ε)·ειναπειθεισθαι​απειθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθουσααπειθουναπειθ(ε)·ουσ·ααπειθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαπειθων[GNT][LXX]απειθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπειθουσαναπειθουντα[GNT][LXX]απειθ(ε)·ουσ·αναπειθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαπειθουσῃαπειθουντι[LXX]απειθ(ε)·ουσ·ῃαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαπειθουσηςαπειθουντοςαπειθ(ε)·ουσ·ηςαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπειθουσαιαπειθουντες[GNT][LXX]απειθουντα[GNT][LXX]απειθ(ε)·ουσ·αιαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·εςαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπειθουσαςαπειθουντας[LXX]απειθ(ε)·ουσ·αςαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαπειθουσαιςαπειθουσι, απειθουσιν[GNT][LXX]απειθ(ε)·ουσ·αιςαπειθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), απειθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπειθουσωναπειθουντων[GNT][LXX]απειθ(ε)·ουσ·ωναπειθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθουμενηαπειθουμενεαπειθ(ε)·ομεν·ηαπειθ(ε)·ομεν·ε
Nomαπειθουμενοςαπειθ(ε)·ομεν·ος
Accαπειθουμενηναπειθουμενοναπειθ(ε)·ομεν·ηναπειθ(ε)·ομεν·ον
Datαπειθουμενῃαπειθουμενῳαπειθ(ε)·ομεν·ῃαπειθ(ε)·ομεν·ῳ
Genαπειθουμενηςαπειθουμενουαπειθ(ε)·ομεν·ηςαπειθ(ε)·ομεν·ου
PlVocαπειθουμεναιαπειθουμενοιαπειθουμενααπειθ(ε)·ομεν·αιαπειθ(ε)·ομεν·οιαπειθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαπειθουμεναςαπειθουμενουςαπειθ(ε)·ομεν·αςαπειθ(ε)·ομεν·ους
Datαπειθουμεναιςαπειθουμενοιςαπειθ(ε)·ομεν·αιςαπειθ(ε)·ομεν·οις
Genαπειθουμενωναπειθουμενωναπειθ(ε)·ομεν·ωναπειθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπειθουν[GNT]ε·απειθ(ε)·ονηπειθουμηνε·απειθ(ε)·ομην
2ndηπειθειςε·απειθ(ε)·εςηπειθουε·απειθ(ε)·ου
3rdηπειθειε·απειθ(ε)·εηπειθειτοε·απειθ(ε)·ετο
Pl1stηπειθουμενε·απειθ(ε)·ομενηπειθουμεθαε·απειθ(ε)·ομεθα
2ndηπειθειτεε·απειθ(ε)·ετεηπειθεισθεε·απειθ(ε)·εσθε
3rdηπειθουν[GNT], ηπειθουσανε·απειθ(ε)·ον, ε·απειθ(ε)·οσαν altηπειθουντοε·απειθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθησωαπειθη·σωαπειθησομαιαπειθη·σομαι
2ndαπειθησειςαπειθη·σειςαπειθησῃ[LXX], απειθησει, απειθησεσαιαπειθη·σῃ, απειθη·σει classical, απειθη·σεσαι alt
3rdαπειθησειαπειθη·σειαπειθησεταιαπειθη·σεται
Pl1stαπειθησομεναπειθη·σομεναπειθησομεθααπειθη·σομεθα
2ndαπειθησετεαπειθη·σετεαπειθησεσθεαπειθη·σεσθε
3rdαπειθησουσιν[LXX], απειθησουσιαπειθη·σουσι(ν), απειθη·σουσι(ν)απειθησονταιαπειθη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθησοιμιαπειθη·σοιμιαπειθησοιμηναπειθη·σοιμην
2ndαπειθησοιςαπειθη·σοιςαπειθησοιοαπειθη·σοιο
3rdαπειθησοιαπειθη·σοιαπειθησοιτοαπειθη·σοιτο
Pl1stαπειθησοιμεναπειθη·σοιμεναπειθησοιμεθααπειθη·σοιμεθα
2ndαπειθησοιτεαπειθη·σοιτεαπειθησοισθεαπειθη·σοισθε
3rdαπειθησοιεναπειθη·σοιεναπειθησοιντοαπειθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειθησειν​απειθη·σειν​απειθησεσθαι​απειθη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθησουσααπειθησοναπειθη·σουσ·ααπειθη·σο[υ]ν[τ]
Nomαπειθησωναπειθη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπειθησουσαναπειθησοντααπειθη·σουσ·αναπειθη·σο[υ]ντ·α
Datαπειθησουσῃαπειθησοντιαπειθη·σουσ·ῃαπειθη·σο[υ]ντ·ι
Genαπειθησουσηςαπειθησοντοςαπειθη·σουσ·ηςαπειθη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπειθησουσαιαπειθησοντεςαπειθησοντααπειθη·σουσ·αιαπειθη·σο[υ]ντ·εςαπειθη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπειθησουσαςαπειθησονταςαπειθη·σουσ·αςαπειθη·σο[υ]ντ·ας
Datαπειθησουσαιςαπειθησουσι, απειθησουσιν[LXX]απειθη·σουσ·αιςαπειθη·σου[ντ]·σι(ν), απειθη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπειθησουσωναπειθησοντωναπειθη·σουσ·ωναπειθη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθησομενηαπειθησομενεαπειθη·σομεν·ηαπειθη·σομεν·ε
Nomαπειθησομενοςαπειθη·σομεν·ος
Accαπειθησομενηναπειθησομενοναπειθη·σομεν·ηναπειθη·σομεν·ον
Datαπειθησομενῃαπειθησομενῳαπειθη·σομεν·ῃαπειθη·σομεν·ῳ
Genαπειθησομενηςαπειθησομενουαπειθη·σομεν·ηςαπειθη·σομεν·ου
PlVocαπειθησομεναιαπειθησομενοιαπειθησομενααπειθη·σομεν·αιαπειθη·σομεν·οιαπειθη·σομεν·α
Nom
Accαπειθησομεναςαπειθησομενουςαπειθη·σομεν·αςαπειθη·σομεν·ους
Datαπειθησομεναιςαπειθησομενοιςαπειθη·σομεν·αιςαπειθη·σομεν·οις
Genαπειθησομενωναπειθησομενωναπειθη·σομεν·ωναπειθη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπειθησαε·απειθη·σαηπειθησαμηνε·απειθη·σαμην
2ndηπειθησαςε·απειθη·σαςηπειθησωε·απειθη·σω
3rdηπειθησεν[LXX], ηπειθησεε·απειθη·σε(ν), ε·απειθη·σε(ν)ηπειθησατοε·απειθη·σατο
Pl1stηπειθησαμεν[LXX]ε·απειθη·σαμενηπειθησαμεθαε·απειθη·σαμεθα
2ndηπειθησατε[GNT][LXX]ε·απειθη·σατεηπειθησασθεε·απειθη·σασθε
3rdηπειθησαν[GNT][LXX]ε·απειθη·σανηπειθησαντοε·απειθη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθησωαπειθη·σωαπειθησωμαιαπειθη·σωμαι
2ndαπειθησῃς[LXX]απειθη·σῃςαπειθησῃ[LXX]απειθη·σῃ
3rdαπειθησῃ[LXX]απειθη·σῃαπειθησηταιαπειθη·σηται
Pl1stαπειθησωμεναπειθη·σωμεναπειθησωμεθααπειθη·σωμεθα
2ndαπειθησητε[LXX]απειθη·σητεαπειθησησθεαπειθη·σησθε
3rdαπειθησωσιν, απειθησωσιαπειθη·σωσι(ν)απειθησωνταιαπειθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθησαιμιαπειθη·σαιμιαπειθησαιμηναπειθη·σαιμην
2ndαπειθησαις, απειθησειαςαπειθη·σαις, απειθη·σειας classicalαπειθησαιοαπειθη·σαιο
3rdαπειθησαι, απειθησειεαπειθη·σαι, απειθη·σειε classicalαπειθησαιτοαπειθη·σαιτο
Pl1stαπειθησαιμεναπειθη·σαιμεναπειθησαιμεθααπειθη·σαιμεθα
2ndαπειθησαιτεαπειθη·σαιτεαπειθησαισθεαπειθη·σαισθε
3rdαπειθησαιεν, απειθησαισαν, απειθησειαν, απειθησειεναπειθη·σαιεν, απειθη·σαισαν alt, απειθη·σειαν classical, απειθη·σειεν classicalαπειθησαιντοαπειθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπειθησοναπειθη·σοναπειθησαιαπειθη·σαι
3rdαπειθησατωαπειθη·σατωαπειθησασθωαπειθη·σασθω
Pl1st
2ndαπειθησατεαπειθη·σατεαπειθησασθεαπειθη·σασθε
3rdαπειθησατωσαν, απειθησαντωναπειθη·σατωσαν, απειθη·σαντων classicalαπειθησασθωσαν, απειθησασθωναπειθη·σασθωσαν, απειθη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειθησαι​απειθη·σαι​απειθησασθαι​απειθη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθησασααπειθησαςαπειθησαναπειθη·σασ·ααπειθη·σα[ντ]·ςαπειθη·σαν[τ]
Nom
Accαπειθησασαναπειθησαντααπειθη·σασ·αναπειθη·σαντ·α
Datαπειθησασῃαπειθησαντιαπειθη·σασ·ῃαπειθη·σαντ·ι
Genαπειθησασηςαπειθησαντοςαπειθη·σασ·ηςαπειθη·σαντ·ος
PlVocαπειθησασαιαπειθησαντες[GNT][LXX]απειθησαντααπειθη·σασ·αιαπειθη·σαντ·εςαπειθη·σαντ·α
Nom
Accαπειθησασαςαπειθησανταςαπειθη·σασ·αςαπειθη·σαντ·ας
Datαπειθησασαιςαπειθησασι, απειθησασιν[GNT][LXX]απειθη·σασ·αιςαπειθη·σα[ντ]·σι(ν), απειθη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπειθησασωναπειθησαντωναπειθη·σασ·ωναπειθη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθησαμενηαπειθησαμενεαπειθη·σαμεν·ηαπειθη·σαμεν·ε
Nomαπειθησαμενοςαπειθη·σαμεν·ος
Accαπειθησαμενηναπειθησαμενοναπειθη·σαμεν·ηναπειθη·σαμεν·ον
Datαπειθησαμενῃαπειθησαμενῳαπειθη·σαμεν·ῃαπειθη·σαμεν·ῳ
Genαπειθησαμενηςαπειθησαμενουαπειθη·σαμεν·ηςαπειθη·σαμεν·ου
PlVocαπειθησαμεναιαπειθησαμενοιαπειθησαμενααπειθη·σαμεν·αιαπειθη·σαμεν·οιαπειθη·σαμεν·α
Nom
Accαπειθησαμεναςαπειθησαμενουςαπειθη·σαμεν·αςαπειθη·σαμεν·ους
Datαπειθησαμεναιςαπειθησαμενοιςαπειθη·σαμεν·αιςαπειθη·σαμεν·οις
Genαπειθησαμενωναπειθησαμενωναπειθη·σαμεν·ωναπειθη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 22:25:41 EST