απειθεω • APEIQEW • apeitheō

Search: απειθει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απειθει; απειθει; απειθειἀπειθέωαπειθ(ε)·ε; απειθ(ε)·ει; απειθ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
απειθει; απειθει; απειθειἀπειθήςαπειθ(ε)·ι; απειθ(ε)·ι; απειθ(ε)·ιneu dat sg; mas dat sg; fem dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απειθειἀπειθέωαπειθ(ε)·εpres act imp 2nd sg
απειθειἀπειθέωαπειθ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
απειθειἀπειθέωαπειθ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical
απειθειἀπειθήςαπειθ(ε)·ιneu dat sg
απειθειἀπειθήςαπειθ(ε)·ιmas dat sg
απειθειἀπειθήςαπειθ(ε)·ιfem dat sg

ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθω[LXX]απειθ(ε)·ωαπειθουμαιαπειθ(ε)·ομαι
2ndαπειθεις[GNT][LXX]απειθ(ε)·ειςαπειθῃ, απειθει[LXX], απειθεισαιαπειθ(ε)·ῃ, απειθ(ε)·ει classical, απειθ(ε)·εσαι alt
3rdαπειθει[LXX]απειθ(ε)·ειαπειθειταιαπειθ(ε)·εται
Pl1stαπειθουμεναπειθ(ε)·ομεναπειθουμεθααπειθ(ε)·ομεθα
2ndαπειθειτεαπειθ(ε)·ετεαπειθεισθεαπειθ(ε)·εσθε
3rdαπειθουσιν[GNT][LXX], απειθουσιαπειθ(ε)·ουσι(ν), απειθ(ε)·ουσι(ν)απειθουνταιαπειθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθω[LXX]απειθ(ε)·ωαπειθωμαιαπειθ(ε)·ωμαι
2ndαπειθῃςαπειθ(ε)·ῃςαπειθῃαπειθ(ε)·ῃ
3rdαπειθῃαπειθ(ε)·ῃαπειθηταιαπειθ(ε)·ηται
Pl1stαπειθωμεναπειθ(ε)·ωμεναπειθωμεθααπειθ(ε)·ωμεθα
2ndαπειθητεαπειθ(ε)·ητεαπειθησθεαπειθ(ε)·ησθε
3rdαπειθωσιν, απειθωσιαπειθ(ε)·ωσι(ν)απειθωνταιαπειθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθοιμιαπειθ(ε)·οιμιαπειθοιμηναπειθ(ε)·οιμην
2ndαπειθοιςαπειθ(ε)·οιςαπειθοιοαπειθ(ε)·οιο
3rdαπειθοιαπειθ(ε)·οιαπειθοιτοαπειθ(ε)·οιτο
Pl1stαπειθοιμεναπειθ(ε)·οιμεναπειθοιμεθααπειθ(ε)·οιμεθα
2ndαπειθοιτεαπειθ(ε)·οιτεαπειθοισθεαπειθ(ε)·οισθε
3rdαπειθοιεν, απειθοισαναπειθ(ε)·οιεν, απειθ(ε)·οισαν altαπειθοιντοαπειθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπειθει[LXX]απειθ(ε)·εαπειθουαπειθ(ε)·ου
3rdαπειθειτω[LXX]απειθ(ε)·ετωαπειθεισθωαπειθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαπειθειτεαπειθ(ε)·ετεαπειθεισθεαπειθ(ε)·εσθε
3rdαπειθειτωσαν, απειθουντων[GNT][LXX]απειθ(ε)·ετωσαν, απειθ(ε)·οντων classicalαπειθεισθωσαν, απειθεισθωναπειθ(ε)·εσθωσαν, απειθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειθειν[LXX]​απειθ(ε)·ειναπειθεισθαι​απειθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθουσααπειθουναπειθ(ε)·ουσ·ααπειθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαπειθων[GNT][LXX]απειθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπειθουσαναπειθουντα[GNT][LXX]απειθ(ε)·ουσ·αναπειθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαπειθουσῃαπειθουντι[LXX]απειθ(ε)·ουσ·ῃαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαπειθουσηςαπειθουντοςαπειθ(ε)·ουσ·ηςαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπειθουσαιαπειθουντες[GNT][LXX]απειθουντα[GNT][LXX]απειθ(ε)·ουσ·αιαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·εςαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπειθουσαςαπειθουντας[LXX]απειθ(ε)·ουσ·αςαπειθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαπειθουσαιςαπειθουσι, απειθουσιν[GNT][LXX]απειθ(ε)·ουσ·αιςαπειθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), απειθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπειθουσωναπειθουντων[GNT][LXX]απειθ(ε)·ουσ·ωναπειθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθουμενηαπειθουμενεαπειθ(ε)·ομεν·ηαπειθ(ε)·ομεν·ε
Nomαπειθουμενοςαπειθ(ε)·ομεν·ος
Accαπειθουμενηναπειθουμενοναπειθ(ε)·ομεν·ηναπειθ(ε)·ομεν·ον
Datαπειθουμενῃαπειθουμενῳαπειθ(ε)·ομεν·ῃαπειθ(ε)·ομεν·ῳ
Genαπειθουμενηςαπειθουμενουαπειθ(ε)·ομεν·ηςαπειθ(ε)·ομεν·ου
PlVocαπειθουμεναιαπειθουμενοιαπειθουμενααπειθ(ε)·ομεν·αιαπειθ(ε)·ομεν·οιαπειθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαπειθουμεναςαπειθουμενουςαπειθ(ε)·ομεν·αςαπειθ(ε)·ομεν·ους
Datαπειθουμεναιςαπειθουμενοιςαπειθ(ε)·ομεν·αιςαπειθ(ε)·ομεν·οις
Genαπειθουμενωναπειθουμενωναπειθ(ε)·ομεν·ωναπειθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπειθουν[GNT]ε·απειθ(ε)·ονηπειθουμηνε·απειθ(ε)·ομην
2ndηπειθειςε·απειθ(ε)·εςηπειθουε·απειθ(ε)·ου
3rdηπειθειε·απειθ(ε)·εηπειθειτοε·απειθ(ε)·ετο
Pl1stηπειθουμενε·απειθ(ε)·ομενηπειθουμεθαε·απειθ(ε)·ομεθα
2ndηπειθειτεε·απειθ(ε)·ετεηπειθεισθεε·απειθ(ε)·εσθε
3rdηπειθουν[GNT], ηπειθουσανε·απειθ(ε)·ον, ε·απειθ(ε)·οσαν altηπειθουντοε·απειθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθησωαπειθη·σωαπειθησομαιαπειθη·σομαι
2ndαπειθησειςαπειθη·σειςαπειθησῃ[LXX], απειθησει, απειθησεσαιαπειθη·σῃ, απειθη·σει classical, απειθη·σεσαι alt
3rdαπειθησειαπειθη·σειαπειθησεταιαπειθη·σεται
Pl1stαπειθησομεναπειθη·σομεναπειθησομεθααπειθη·σομεθα
2ndαπειθησετεαπειθη·σετεαπειθησεσθεαπειθη·σεσθε
3rdαπειθησουσιν[LXX], απειθησουσιαπειθη·σουσι(ν), απειθη·σουσι(ν)απειθησονταιαπειθη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθησοιμιαπειθη·σοιμιαπειθησοιμηναπειθη·σοιμην
2ndαπειθησοιςαπειθη·σοιςαπειθησοιοαπειθη·σοιο
3rdαπειθησοιαπειθη·σοιαπειθησοιτοαπειθη·σοιτο
Pl1stαπειθησοιμεναπειθη·σοιμεναπειθησοιμεθααπειθη·σοιμεθα
2ndαπειθησοιτεαπειθη·σοιτεαπειθησοισθεαπειθη·σοισθε
3rdαπειθησοιεναπειθη·σοιεναπειθησοιντοαπειθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειθησειν​απειθη·σειν​απειθησεσθαι​απειθη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθησουσααπειθησοναπειθη·σουσ·ααπειθη·σο[υ]ν[τ]
Nomαπειθησωναπειθη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπειθησουσαναπειθησοντααπειθη·σουσ·αναπειθη·σο[υ]ντ·α
Datαπειθησουσῃαπειθησοντιαπειθη·σουσ·ῃαπειθη·σο[υ]ντ·ι
Genαπειθησουσηςαπειθησοντοςαπειθη·σουσ·ηςαπειθη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπειθησουσαιαπειθησοντεςαπειθησοντααπειθη·σουσ·αιαπειθη·σο[υ]ντ·εςαπειθη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπειθησουσαςαπειθησονταςαπειθη·σουσ·αςαπειθη·σο[υ]ντ·ας
Datαπειθησουσαιςαπειθησουσι, απειθησουσιν[LXX]απειθη·σουσ·αιςαπειθη·σου[ντ]·σι(ν), απειθη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπειθησουσωναπειθησοντωναπειθη·σουσ·ωναπειθη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθησομενηαπειθησομενεαπειθη·σομεν·ηαπειθη·σομεν·ε
Nomαπειθησομενοςαπειθη·σομεν·ος
Accαπειθησομενηναπειθησομενοναπειθη·σομεν·ηναπειθη·σομεν·ον
Datαπειθησομενῃαπειθησομενῳαπειθη·σομεν·ῃαπειθη·σομεν·ῳ
Genαπειθησομενηςαπειθησομενουαπειθη·σομεν·ηςαπειθη·σομεν·ου
PlVocαπειθησομεναιαπειθησομενοιαπειθησομενααπειθη·σομεν·αιαπειθη·σομεν·οιαπειθη·σομεν·α
Nom
Accαπειθησομεναςαπειθησομενουςαπειθη·σομεν·αςαπειθη·σομεν·ους
Datαπειθησομεναιςαπειθησομενοιςαπειθη·σομεν·αιςαπειθη·σομεν·οις
Genαπειθησομενωναπειθησομενωναπειθη·σομεν·ωναπειθη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπειθησαε·απειθη·σαηπειθησαμηνε·απειθη·σαμην
2ndηπειθησαςε·απειθη·σαςηπειθησωε·απειθη·σω
3rdηπειθησεν[LXX], ηπειθησεε·απειθη·σε(ν), ε·απειθη·σε(ν)ηπειθησατοε·απειθη·σατο
Pl1stηπειθησαμεν[LXX]ε·απειθη·σαμενηπειθησαμεθαε·απειθη·σαμεθα
2ndηπειθησατε[GNT][LXX]ε·απειθη·σατεηπειθησασθεε·απειθη·σασθε
3rdηπειθησαν[GNT][LXX]ε·απειθη·σανηπειθησαντοε·απειθη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθησωαπειθη·σωαπειθησωμαιαπειθη·σωμαι
2ndαπειθησῃς[LXX]απειθη·σῃςαπειθησῃ[LXX]απειθη·σῃ
3rdαπειθησῃ[LXX]απειθη·σῃαπειθησηταιαπειθη·σηται
Pl1stαπειθησωμεναπειθη·σωμεναπειθησωμεθααπειθη·σωμεθα
2ndαπειθησητε[LXX]απειθη·σητεαπειθησησθεαπειθη·σησθε
3rdαπειθησωσιν, απειθησωσιαπειθη·σωσι(ν)απειθησωνταιαπειθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπειθησαιμιαπειθη·σαιμιαπειθησαιμηναπειθη·σαιμην
2ndαπειθησαις, απειθησειαςαπειθη·σαις, απειθη·σειας classicalαπειθησαιοαπειθη·σαιο
3rdαπειθησαι, απειθησειεαπειθη·σαι, απειθη·σειε classicalαπειθησαιτοαπειθη·σαιτο
Pl1stαπειθησαιμεναπειθη·σαιμεναπειθησαιμεθααπειθη·σαιμεθα
2ndαπειθησαιτεαπειθη·σαιτεαπειθησαισθεαπειθη·σαισθε
3rdαπειθησαιεν, απειθησαισαν, απειθησειαν, απειθησειεναπειθη·σαιεν, απειθη·σαισαν alt, απειθη·σειαν classical, απειθη·σειεν classicalαπειθησαιντοαπειθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπειθησοναπειθη·σοναπειθησαιαπειθη·σαι
3rdαπειθησατωαπειθη·σατωαπειθησασθωαπειθη·σασθω
Pl1st
2ndαπειθησατεαπειθη·σατεαπειθησασθεαπειθη·σασθε
3rdαπειθησατωσαν, απειθησαντωναπειθη·σατωσαν, απειθη·σαντων classicalαπειθησασθωσαν, απειθησασθωναπειθη·σασθωσαν, απειθη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απειθησαι​απειθη·σαι​απειθησασθαι​απειθη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθησασααπειθησαςαπειθησαναπειθη·σασ·ααπειθη·σα[ντ]·ςαπειθη·σαν[τ]
Nom
Accαπειθησασαναπειθησαντααπειθη·σασ·αναπειθη·σαντ·α
Datαπειθησασῃαπειθησαντιαπειθη·σασ·ῃαπειθη·σαντ·ι
Genαπειθησασηςαπειθησαντοςαπειθη·σασ·ηςαπειθη·σαντ·ος
PlVocαπειθησασαιαπειθησαντες[GNT][LXX]απειθησαντααπειθη·σασ·αιαπειθη·σαντ·εςαπειθη·σαντ·α
Nom
Accαπειθησασαςαπειθησανταςαπειθη·σασ·αςαπειθη·σαντ·ας
Datαπειθησασαιςαπειθησασι, απειθησασιν[GNT][LXX]απειθη·σασ·αιςαπειθη·σα[ντ]·σι(ν), απειθη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπειθησασωναπειθησαντωναπειθη·σασ·ωναπειθη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθησαμενηαπειθησαμενεαπειθη·σαμεν·ηαπειθη·σαμεν·ε
Nomαπειθησαμενοςαπειθη·σαμεν·ος
Accαπειθησαμενηναπειθησαμενοναπειθη·σαμεν·ηναπειθη·σαμεν·ον
Datαπειθησαμενῃαπειθησαμενῳαπειθη·σαμεν·ῃαπειθη·σαμεν·ῳ
Genαπειθησαμενηςαπειθησαμενουαπειθη·σαμεν·ηςαπειθη·σαμεν·ου
PlVocαπειθησαμεναιαπειθησαμενοιαπειθησαμενααπειθη·σαμεν·αιαπειθη·σαμεν·οιαπειθη·σαμεν·α
Nom
Accαπειθησαμεναςαπειθησαμενουςαπειθη·σαμεν·αςαπειθη·σαμεν·ους
Datαπειθησαμεναιςαπειθησαμενοιςαπειθη·σαμεν·αιςαπειθη·σαμεν·οις
Genαπειθησαμενωναπειθησαμενωναπειθη·σαμεν·ωναπειθη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:36:54 EST