απανταω • APANTAW • apantaō

Search: απαντησεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απαντησειςἀπαντάωαπ·αντη·σειςfut act ind 2nd sg
απαντησεις; απαντησειςἀπάντησιςαπαντησ(ι)·ας; απαντησ(ι)·ες(fem) acc pl; (fem) nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
απαντησειςἀπαντάωαπ·αντη·σειςfut act ind 2nd sg
απαντησειςἀπάντησιςαπαντησ(ι)·ας(fem) acc pl
απαντησειςἀπάντησιςαπαντησ(ι)·ες(fem) nom|voc pl

ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαντωαπ·αντ(α)·ωαπαντωμαιαπ·αντ(α)·ομαι
2ndαπαντᾳςαπ·αντ(α)·ειςαπαντᾳ, απαντασαιαπ·αντ(α)·ῃ, απ·αντ(α)·ει classical, απ·αντ(α)·εσαι alt
3rdαπαντᾳαπ·αντ(α)·ειαπανταταιαπ·αντ(α)·εται
Pl1stαπαντωμεναπ·αντ(α)·ομεναπαντωμεθααπ·αντ(α)·ομεθα
2ndαπαντατεαπ·αντ(α)·ετεαπαντασθεαπ·αντ(α)·εσθε
3rdαπαντωσιν, απαντωσιαπ·αντ(α)·ουσι(ν)απαντωνταιαπ·αντ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαντωαπ·αντ(α)·ωαπαντωμαιαπ·αντ(α)·ωμαι
2ndαπαντᾳςαπ·αντ(α)·ῃςαπαντᾳαπ·αντ(α)·ῃ
3rdαπαντᾳαπ·αντ(α)·ῃαπανταταιαπ·αντ(α)·ηται
Pl1stαπαντωμεναπ·αντ(α)·ωμεναπαντωμεθααπ·αντ(α)·ωμεθα
2ndαπαντατεαπ·αντ(α)·ητεαπαντασθεαπ·αντ(α)·ησθε
3rdαπαντωσιν, απαντωσιαπ·αντ(α)·ωσι(ν)απαντωνταιαπ·αντ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαντῳμιαπ·αντ(α)·οιμιαπαντῳμηναπ·αντ(α)·οιμην
2ndαπαντῳςαπ·αντ(α)·οιςαπαντῳοαπ·αντ(α)·οιο
3rdαπαντῳαπ·αντ(α)·οιαπαντῳτοαπ·αντ(α)·οιτο
Pl1stαπαντῳμεναπ·αντ(α)·οιμεναπαντῳμεθααπ·αντ(α)·οιμεθα
2ndαπαντῳτεαπ·αντ(α)·οιτεαπαντῳσθεαπ·αντ(α)·οισθε
3rdαπαντῳεν, απαντῳσαναπ·αντ(α)·οιεν, απ·αντ(α)·οισαν altαπαντῳντοαπ·αντ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαντα[GNT][LXX]απ·αντ(α)·εαπαντωαπ·αντ(α)·ου
3rdαπαντατωαπ·αντ(α)·ετωαπαντασθωαπ·αντ(α)·εσθω
Pl1st
2ndαπαντατεαπ·αντ(α)·ετεαπαντασθεαπ·αντ(α)·εσθε
3rdαπαντατωσαν, απαντωντωναπ·αντ(α)·ετωσαν, απ·αντ(α)·οντων classicalαπαντασθωσαν, απαντασθωναπ·αντ(α)·εσθωσαν, απ·αντ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαντᾳν, απανταν​απ·αντ(α)·ειν, απ·αντ(α)·ειν > απανταν​απαντασθαι​απ·αντ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαντωσα[LXX]απαντων[GNT][LXX]απ·αντ(α)·ουσ·ααπ·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαπαντων[GNT][LXX]απ·αντ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπαντωσαναπαντωντααπ·αντ(α)·ουσ·αναπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·α
Datαπαντωσῃαπαντωντι[LXX]απ·αντ(α)·ουσ·ῃαπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαπαντωσηςαπαντωντοςαπ·αντ(α)·ουσ·ηςαπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπαντωσαιαπαντωντες[LXX]απαντωντααπ·αντ(α)·ουσ·αιαπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·εςαπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαντωσαςαπαντωνταςαπ·αντ(α)·ουσ·αςαπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαπαντωσαιςαπαντωσι, απαντωσιναπ·αντ(α)·ουσ·αιςαπ·αντ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπαντωσωναπαντωντωναπ·αντ(α)·ουσ·ωναπ·αντ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαντωμενηαπαντωμενεαπ·αντ(α)·ομεν·ηαπ·αντ(α)·ομεν·ε
Nomαπαντωμενοςαπ·αντ(α)·ομεν·ος
Accαπαντωμενηναπαντωμενοναπ·αντ(α)·ομεν·ηναπ·αντ(α)·ομεν·ον
Datαπαντωμενῃαπαντωμενῳαπ·αντ(α)·ομεν·ῃαπ·αντ(α)·ομεν·ῳ
Genαπαντωμενηςαπαντωμενουαπ·αντ(α)·ομεν·ηςαπ·αντ(α)·ομεν·ου
PlVocαπαντωμεναιαπαντωμενοιαπαντωμενααπ·αντ(α)·ομεν·αιαπ·αντ(α)·ομεν·οιαπ·αντ(α)·ομεν·α
Nom
Accαπαντωμεναςαπαντωμενουςαπ·αντ(α)·ομεν·αςαπ·αντ(α)·ομεν·ους
Datαπαντωμεναιςαπαντωμενοιςαπ·αντ(α)·ομεν·αιςαπ·αντ(α)·ομεν·οις
Genαπαντωμενωναπαντωμενωναπ·αντ(α)·ομεν·ωναπ·αντ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηντωναπ·ε·αντ(α)·οναπηντωμηναπ·ε·αντ(α)·ομην
2ndαπηνταςαπ·ε·αντ(α)·εςαπηντωαπ·ε·αντ(α)·ου
3rdαπηντα[LXX]απ·ε·αντ(α)·εαπηντατοαπ·ε·αντ(α)·ετο
Pl1stαπηντωμεναπ·ε·αντ(α)·ομεναπηντωμεθααπ·ε·αντ(α)·ομεθα
2ndαπηντατεαπ·ε·αντ(α)·ετεαπηντασθεαπ·ε·αντ(α)·εσθε
3rdαπηντων, απηντωσαναπ·ε·αντ(α)·ον, απ·ε·αντ(α)·οσαν altαπηντωντοαπ·ε·αντ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαντησωαπ·αντη·σωαπαντησομαι[LXX]απ·αντη·σομαι
2ndαπαντησεις[LXX]απ·αντη·σειςαπαντησῃ[LXX], απαντησει[GNT][LXX], απαντησεσαιαπ·αντη·σῃ, απ·αντη·σει classical, απ·αντη·σεσαι alt
3rdαπαντησει[GNT][LXX]απ·αντη·σειαπαντησεται[LXX]απ·αντη·σεται
Pl1stαπαντησομεν[LXX]απ·αντη·σομεναπαντησομεθααπ·αντη·σομεθα
2ndαπαντησετεαπ·αντη·σετεαπαντησεσθεαπ·αντη·σεσθε
3rdαπαντησουσιν, απαντησουσιαπ·αντη·σουσι(ν)απαντησονται[LXX]απ·αντη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαντησοιμιαπ·αντη·σοιμιαπαντησοιμηναπ·αντη·σοιμην
2ndαπαντησοιςαπ·αντη·σοιςαπαντησοιοαπ·αντη·σοιο
3rdαπαντησοιαπ·αντη·σοιαπαντησοιτοαπ·αντη·σοιτο
Pl1stαπαντησοιμεναπ·αντη·σοιμεναπαντησοιμεθααπ·αντη·σοιμεθα
2ndαπαντησοιτεαπ·αντη·σοιτεαπαντησοισθεαπ·αντη·σοισθε
3rdαπαντησοιεναπ·αντη·σοιεναπαντησοιντοαπ·αντη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαντησειν​απ·αντη·σειν​απαντησεσθαι​απ·αντη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαντησουσααπαντησον[LXX]απ·αντη·σουσ·ααπ·αντη·σο[υ]ν[τ]
Nomαπαντησωναπ·αντη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαπαντησουσαναπαντησοντααπ·αντη·σουσ·αναπ·αντη·σο[υ]ντ·α
Datαπαντησουσῃαπαντησοντιαπ·αντη·σουσ·ῃαπ·αντη·σο[υ]ντ·ι
Genαπαντησουσηςαπαντησοντοςαπ·αντη·σουσ·ηςαπ·αντη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαπαντησουσαιαπαντησοντεςαπαντησοντααπ·αντη·σουσ·αιαπ·αντη·σο[υ]ντ·εςαπ·αντη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαπαντησουσαςαπαντησονταςαπ·αντη·σουσ·αςαπ·αντη·σο[υ]ντ·ας
Datαπαντησουσαιςαπαντησουσι, απαντησουσιναπ·αντη·σουσ·αιςαπ·αντη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαπαντησουσωναπαντησοντωναπ·αντη·σουσ·ωναπ·αντη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαντησομενηαπαντησομενεαπ·αντη·σομεν·ηαπ·αντη·σομεν·ε
Nomαπαντησομενοςαπ·αντη·σομεν·ος
Accαπαντησομενηναπαντησομενοναπ·αντη·σομεν·ηναπ·αντη·σομεν·ον
Datαπαντησομενῃαπαντησομενῳαπ·αντη·σομεν·ῃαπ·αντη·σομεν·ῳ
Genαπαντησομενηςαπαντησομενουαπ·αντη·σομεν·ηςαπ·αντη·σομεν·ου
PlVocαπαντησομεναιαπαντησομενοιαπαντησομενααπ·αντη·σομεν·αιαπ·αντη·σομεν·οιαπ·αντη·σομεν·α
Nom
Accαπαντησομεναςαπαντησομενουςαπ·αντη·σομεν·αςαπ·αντη·σομεν·ους
Datαπαντησομεναιςαπαντησομενοιςαπ·αντη·σομεν·αιςαπ·αντη·σομεν·οις
Genαπαντησομενωναπαντησομενωναπ·αντη·σομεν·ωναπ·αντη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηντησααπ·ε·αντη·σααπηντησαμηναπ·ε·αντη·σαμην
2ndαπηντησαςαπ·ε·αντη·σαςαπηντησωαπ·ε·αντη·σω
3rdαπηντησεν[GNT][LXX], απηντησεαπ·ε·αντη·σε(ν), απ·ε·αντη·σε(ν)απηντησατοαπ·ε·αντη·σατο
Pl1stαπηντησαμεναπ·ε·αντη·σαμεναπηντησαμεθααπ·ε·αντη·σαμεθα
2ndαπηντησατεαπ·ε·αντη·σατεαπηντησασθεαπ·ε·αντη·σασθε
3rdαπηντησαν[GNT][LXX]απ·ε·αντη·σαναπηντησαντοαπ·ε·αντη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαντησωαπ·αντη·σωαπαντησωμαιαπ·αντη·σωμαι
2ndαπαντησῃςαπ·αντη·σῃςαπαντησῃ[LXX]απ·αντη·σῃ
3rdαπαντησῃ[LXX]απ·αντη·σῃαπαντησηταιαπ·αντη·σηται
Pl1stαπαντησωμεναπ·αντη·σωμεναπαντησωμεθααπ·αντη·σωμεθα
2ndαπαντησητε[LXX]απ·αντη·σητεαπαντησησθεαπ·αντη·σησθε
3rdαπαντησωσιν[LXX], απαντησωσιαπ·αντη·σωσι(ν), απ·αντη·σωσι(ν)απαντησωνταιαπ·αντη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπαντησαιμιαπ·αντη·σαιμιαπαντησαιμηναπ·αντη·σαιμην
2ndαπαντησαις, απαντησειαςαπ·αντη·σαις, απ·αντη·σειας classicalαπαντησαιοαπ·αντη·σαιο
3rdαπαντησαι[GNT][LXX], απαντησειεαπ·αντη·σαι, απ·αντη·σειε classicalαπαντησαιτοαπ·αντη·σαιτο
Pl1stαπαντησαιμεναπ·αντη·σαιμεναπαντησαιμεθααπ·αντη·σαιμεθα
2ndαπαντησαιτεαπ·αντη·σαιτεαπαντησαισθεαπ·αντη·σαισθε
3rdαπαντησαιεν, απαντησαισαν, απαντησειαν, απαντησειεναπ·αντη·σαιεν, απ·αντη·σαισαν alt, απ·αντη·σειαν classical, απ·αντη·σειεν classicalαπαντησαιντοαπ·αντη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπαντησον[LXX]απ·αντη·σοναπαντησαι[GNT][LXX]απ·αντη·σαι
3rdαπαντησατωαπ·αντη·σατωαπαντησασθωαπ·αντη·σασθω
Pl1st
2ndαπαντησατεαπ·αντη·σατεαπαντησασθεαπ·αντη·σασθε
3rdαπαντησατωσαν[LXX], απαντησαντωναπ·αντη·σατωσαν, απ·αντη·σαντων classicalαπαντησασθωσαν, απαντησασθωναπ·αντη·σασθωσαν, απ·αντη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απαντησαι[GNT][LXX]​απ·αντη·σαιαπαντησασθαι​απ·αντη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαντησασααπαντησας[LXX]απαντησαναπ·αντη·σασ·ααπ·αντη·σα[ντ]·ςαπ·αντη·σαν[τ]
Nom
Accαπαντησασαναπαντησαντααπ·αντη·σασ·αναπ·αντη·σαντ·α
Datαπαντησασῃαπαντησαντιαπ·αντη·σασ·ῃαπ·αντη·σαντ·ι
Genαπαντησασηςαπαντησαντοςαπ·αντη·σασ·ηςαπ·αντη·σαντ·ος
PlVocαπαντησασαιαπαντησαντες[LXX]απαντησαντααπ·αντη·σασ·αιαπ·αντη·σαντ·εςαπ·αντη·σαντ·α
Nom
Accαπαντησασαςαπαντησανταςαπ·αντη·σασ·αςαπ·αντη·σαντ·ας
Datαπαντησασαιςαπαντησασι, απαντησασιναπ·αντη·σασ·αιςαπ·αντη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαπαντησασωναπαντησαντωναπ·αντη·σασ·ωναπ·αντη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαντησαμενηαπαντησαμενεαπ·αντη·σαμεν·ηαπ·αντη·σαμεν·ε
Nomαπαντησαμενοςαπ·αντη·σαμεν·ος
Accαπαντησαμενηναπαντησαμενοναπ·αντη·σαμεν·ηναπ·αντη·σαμεν·ον
Datαπαντησαμενῃαπαντησαμενῳαπ·αντη·σαμεν·ῃαπ·αντη·σαμεν·ῳ
Genαπαντησαμενηςαπαντησαμενουαπ·αντη·σαμεν·ηςαπ·αντη·σαμεν·ου
PlVocαπαντησαμεναιαπαντησαμενοιαπαντησαμενααπ·αντη·σαμεν·αιαπ·αντη·σαμεν·οιαπ·αντη·σαμεν·α
Nom
Accαπαντησαμεναςαπαντησαμενουςαπ·αντη·σαμεν·αςαπ·αντη·σαμεν·ους
Datαπαντησαμεναιςαπαντησαμενοιςαπ·αντη·σαμεν·αιςαπ·αντη·σαμεν·οις
Genαπαντησαμενωναπαντησαμενωναπ·αντη·σαμεν·ωναπ·αντη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηντηκα[LXX]απ·ηντη·κα
2ndαπηντηκας, απηντηκεςαπ·ηντη·κας, απ·ηντη·κες alt
3rdαπηντηκεν, απηντηκεαπ·ηντη·κε(ν)
Pl1stαπηντηκαμεναπ·ηντη·καμεν
2ndαπηντηκατεαπ·ηντη·κατε
3rdαπηντηκασιν, απηντηκασι, απηντηκαναπ·ηντη·κασι(ν), απ·ηντη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηντηκωαπ·ηντη·κω
2ndαπηντηκῃςαπ·ηντη·κῃς
3rdαπηντηκῃαπ·ηντη·κῃ
Pl1stαπηντηκωμεναπ·ηντη·κωμεν
2ndαπηντηκητεαπ·ηντη·κητε
3rdαπηντηκωσιν, απηντηκωσιαπ·ηντη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηντηκοιμι, απηντηκοιηναπ·ηντη·κοιμι, απ·ηντη·κοιην classical
2ndαπηντηκοις, απηντηκοιηςαπ·ηντη·κοις, απ·ηντη·κοιης classical
3rdαπηντηκοι, απηντηκοιηαπ·ηντη·κοι, απ·ηντη·κοιη classical
Pl1stαπηντηκοιμεναπ·ηντη·κοιμεν
2ndαπηντηκοιτεαπ·ηντη·κοιτε
3rdαπηντηκοιεναπ·ηντη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπηντηκεαπ·ηντη·κε
3rdαπηντηκετωαπ·ηντη·κετω
Pl1st
2ndαπηντηκετεαπ·ηντη·κετε
3rdαπηντηκετωσαναπ·ηντη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απηντηκεναι​απ·ηντη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπηντηκυιααπηντηκοςαπ·ηντη·κυι·ααπ·ηντη·κο[τ]·ς
Nomαπηντηκωςαπ·ηντη·κο[τ]·^ς
Accαπηντηκυιαναπηντηκοτααπ·ηντη·κυι·αναπ·ηντη·κοτ·α
Datαπηντηκυιᾳαπηντηκοτιαπ·ηντη·κυι·ᾳαπ·ηντη·κοτ·ι
Genαπηντηκυιαςαπηντηκοτοςαπ·ηντη·κυι·αςαπ·ηντη·κοτ·ος
PlVocαπηντηκυιαιαπηντηκοτεςαπηντηκοτααπ·ηντη·κυι·αιαπ·ηντη·κοτ·εςαπ·ηντη·κοτ·α
Nom
Accαπηντηκυιαςαπηντηκοταςαπ·ηντη·κυι·αςαπ·ηντη·κοτ·ας
Datαπηντηκυιαιςαπηντηκοσι, απηντηκοσιναπ·ηντη·κυι·αιςαπ·ηντη·κο[τ]·σι(ν)
Genαπηντηκυιωναπηντηκοτωναπ·ηντη·κυι·ωναπ·ηντη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπηντηκειν, απηντηκηαπ·ε·ηντη·κειν, απ·ε·ηντη·κη classical
2ndαπηντηκεις, απηντηκηςαπ·ε·ηντη·κεις, απ·ε·ηντη·κης classical
3rdαπηντηκειαπ·ε·ηντη·κει
Pl1stαπηντηκειμεν, απηντηκεμεναπ·ε·ηντη·κειμεν, απ·ε·ηντη·κεμεν classical
2ndαπηντηκειτε, απηντηκετεαπ·ε·ηντη·κειτε, απ·ε·ηντη·κετε classical
3rdαπηντηκεισαν, απηντηκεσαναπ·ε·ηντη·κεισαν, απ·ε·ηντη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 04:10:55 EST