ανεμος • ANEMOS • anemos

Search: ανεμοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεμοιςἄνεμοςανεμ·οις(mas) dat pl

ἄνεμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocανεμεανεμ·ε
Nomανεμος[GNT][LXX]ανεμ·ος
Accανεμον[GNT][LXX]ανεμ·ον
Datανεμῳ[GNT][LXX]ανεμ·ῳ
Genανεμου[GNT][LXX]ανεμ·ου
PlVocανεμοι[GNT][LXX]ανεμ·οι
Nom
Accανεμους[GNT][LXX]ανεμ·ους
Datανεμοις[GNT][LXX]ανεμ·οις
Genανεμων[GNT][LXX]ανεμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:35:59 EDT