αναλη(μ)ψις αναληψις αναλημψις • ANALH(M)YIS ANALHYIS ANALHMYIS • analē(m)psis analēpsis analēmpsis

Search: αναλημψιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναλημψινἀνάλημψιςαναλημψ(ι)·ν(fem) acc sg

ἀνά·λη(μ)ψις, -εως, ἡ

Verb (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαναλημψιαναλημψι
Nomαναλημψιςαναλημψ(ι)·ς
Accαναλημψιν[LXX]αναλημψ(ι)·ν
Datαναλημψειαναλημψ(ι)·ι
Genαναλημψεως[GNT]αναλημψ(ι)·ος
PlVocαναλημψειςαναλημψ(ι)·ες
Nom
Accαναλημψειςαναλημψ(ι)·ας
Datαναλημψεσι, αναλημψεσιναναλημψ(ι)·σι(ν)
Genαναλημψεωναναλημψ(ι)·ων
3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαναληψιαναληψι
Nomαναληψιςαναληψ(ι)·ς
Accαναληψιναναληψ(ι)·ν
Datαναληψειαναληψ(ι)·ι
Genαναληψεως[GNT]αναληψ(ι)·ος
PlVocαναληψειςαναληψ(ι)·ες
Nom
Accαναληψειςαναληψ(ι)·ας
Datαναληψεσι, αναληψεσιναναληψ(ι)·σι(ν)
Genαναληψεωναναληψ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:51:51 EDT