αναγκη • ANAGKH • anankē

Search: αναγκης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναγκηςἀνάγκηαναγκ·ης(fem) gen sg

ἀνάγκη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαναγκη[GNT][LXX]αναγκ·η
Nom
Accαναγκην[GNT][LXX]αναγκ·ην
Datαναγκῃ[GNT][LXX]αναγκ·ῃ
Genαναγκης[GNT][LXX]αναγκ·ης
PlVocαναγκαιαναγκ·αι
Nom
Accαναγκας[LXX]αναγκ·ας
Datαναγκαις[GNT][LXX]αναγκ·αις
Genαναγκων[LXX]αναγκ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:30:25 EDT