ανωφελης • ANWFELHS • anōphelēs

Search: ανωφελη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανωφελη; ανωφελη; ανωφεληἀνωφελήςανωφελ(ε)·α; ανωφελ(ε)·α; ανωφελ(ε)·αmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανωφεληἀνωφελήςανωφελ(ε)·αmas acc sg
ανωφεληἀνωφελήςανωφελ(ε)·αfem acc sg
ανωφεληἀνωφελήςανωφελ(ε)·αneu nom|acc|voc pl

ἀν·ωφελής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανωφελες[GNT]ανωφελ(ε)·ς
Nomανωφελης[LXX]ανωφελ(ε)·^ς
Accανωφελη[LXX]ανωφελ(ε)·α
Datανωφελειανωφελ(ε)·ι
Genανωφελους[LXX]ανωφελ(ε)·ος
PlVocανωφελεις[GNT]ανωφελη[LXX]ανωφελ(ε)·εςανωφελ(ε)·α
Nom
Accανωφελεις[GNT]ανωφελ(ε)·ας
Datανωφελεσι, ανωφελεσινανωφελ(ε)·σι(ν)
Genανωφελωνανωφελ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 14:31:20 EST