αντοφθαλμεω • ANTOFQALMEW • antophthalmeō

Search: αντοφθαλμησαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντοφθαλμησαι; αντοφθαλμησαι; αντοφθαλμησαιἀντοφθαλμέωαντ·οφθαλμη·σαι; αντ·οφθαλμη·σαι; αντ·οφθαλμη·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντοφθαλμησαιἀντοφθαλμέωαντ·οφθαλμη·σαι1aor mp imp 2nd sg
αντοφθαλμησαιἀντοφθαλμέωαντ·οφθαλμη·σαι1aor act opt 3rd sg
αντοφθαλμησαιἀντοφθαλμέωαντ·οφθαλμη·σαι1aor act inf

ἀντ·οφθαλμέω (αντ+οφθαλμ(ε)-, -, αντ+οφθαλμη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντοφθαλμωαντ·οφθαλμ(ε)·ωαντοφθαλμουμαιαντ·οφθαλμ(ε)·ομαι
2ndαντοφθαλμειςαντ·οφθαλμ(ε)·ειςαντοφθαλμῃ, αντοφθαλμει, αντοφθαλμεισαιαντ·οφθαλμ(ε)·ῃ, αντ·οφθαλμ(ε)·ει classical, αντ·οφθαλμ(ε)·εσαι alt
3rdαντοφθαλμειαντ·οφθαλμ(ε)·ειαντοφθαλμειταιαντ·οφθαλμ(ε)·εται
Pl1stαντοφθαλμουμεναντ·οφθαλμ(ε)·ομεναντοφθαλμουμεθααντ·οφθαλμ(ε)·ομεθα
2ndαντοφθαλμειτεαντ·οφθαλμ(ε)·ετεαντοφθαλμεισθεαντ·οφθαλμ(ε)·εσθε
3rdαντοφθαλμουσιν, αντοφθαλμουσιαντ·οφθαλμ(ε)·ουσι(ν)αντοφθαλμουνταιαντ·οφθαλμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντοφθαλμωαντ·οφθαλμ(ε)·ωαντοφθαλμωμαιαντ·οφθαλμ(ε)·ωμαι
2ndαντοφθαλμῃςαντ·οφθαλμ(ε)·ῃςαντοφθαλμῃαντ·οφθαλμ(ε)·ῃ
3rdαντοφθαλμῃαντ·οφθαλμ(ε)·ῃαντοφθαλμηταιαντ·οφθαλμ(ε)·ηται
Pl1stαντοφθαλμωμεναντ·οφθαλμ(ε)·ωμεναντοφθαλμωμεθααντ·οφθαλμ(ε)·ωμεθα
2ndαντοφθαλμητεαντ·οφθαλμ(ε)·ητεαντοφθαλμησθεαντ·οφθαλμ(ε)·ησθε
3rdαντοφθαλμωσιν, αντοφθαλμωσιαντ·οφθαλμ(ε)·ωσι(ν)αντοφθαλμωνταιαντ·οφθαλμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντοφθαλμοιμιαντ·οφθαλμ(ε)·οιμιαντοφθαλμοιμηναντ·οφθαλμ(ε)·οιμην
2ndαντοφθαλμοιςαντ·οφθαλμ(ε)·οιςαντοφθαλμοιοαντ·οφθαλμ(ε)·οιο
3rdαντοφθαλμοιαντ·οφθαλμ(ε)·οιαντοφθαλμοιτοαντ·οφθαλμ(ε)·οιτο
Pl1stαντοφθαλμοιμεναντ·οφθαλμ(ε)·οιμεναντοφθαλμοιμεθααντ·οφθαλμ(ε)·οιμεθα
2ndαντοφθαλμοιτεαντ·οφθαλμ(ε)·οιτεαντοφθαλμοισθεαντ·οφθαλμ(ε)·οισθε
3rdαντοφθαλμοιεν, αντοφθαλμοισαναντ·οφθαλμ(ε)·οιεν, αντ·οφθαλμ(ε)·οισαν altαντοφθαλμοιντοαντ·οφθαλμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντοφθαλμειαντ·οφθαλμ(ε)·εαντοφθαλμουαντ·οφθαλμ(ε)·ου
3rdαντοφθαλμειτωαντ·οφθαλμ(ε)·ετωαντοφθαλμεισθωαντ·οφθαλμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαντοφθαλμειτεαντ·οφθαλμ(ε)·ετεαντοφθαλμεισθεαντ·οφθαλμ(ε)·εσθε
3rdαντοφθαλμειτωσαν, αντοφθαλμουντωναντ·οφθαλμ(ε)·ετωσαν, αντ·οφθαλμ(ε)·οντων classicalαντοφθαλμεισθωσαν, αντοφθαλμεισθωναντ·οφθαλμ(ε)·εσθωσαν, αντ·οφθαλμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντοφθαλμειν[GNT]​αντ·οφθαλμ(ε)·ειναντοφθαλμεισθαι​αντ·οφθαλμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντοφθαλμουσααντοφθαλμουναντ·οφθαλμ(ε)·ουσ·ααντ·οφθαλμ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαντοφθαλμωναντ·οφθαλμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντοφθαλμουσαναντοφθαλμουντααντ·οφθαλμ(ε)·ουσ·αναντ·οφθαλμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαντοφθαλμουσῃαντοφθαλμουντιαντ·οφθαλμ(ε)·ουσ·ῃαντ·οφθαλμ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαντοφθαλμουσηςαντοφθαλμουντοςαντ·οφθαλμ(ε)·ουσ·ηςαντ·οφθαλμ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντοφθαλμουσαιαντοφθαλμουντεςαντοφθαλμουντααντ·οφθαλμ(ε)·ουσ·αιαντ·οφθαλμ(ε)·ο[υ]ντ·εςαντ·οφθαλμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντοφθαλμουσαςαντοφθαλμουνταςαντ·οφθαλμ(ε)·ουσ·αςαντ·οφθαλμ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαντοφθαλμουσαιςαντοφθαλμουσι, αντοφθαλμουσιναντ·οφθαλμ(ε)·ουσ·αιςαντ·οφθαλμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντοφθαλμουσωναντοφθαλμουντωναντ·οφθαλμ(ε)·ουσ·ωναντ·οφθαλμ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντοφθαλμουμενηαντοφθαλμουμενεαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ηαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ε
Nomαντοφθαλμουμενοςαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ος
Accαντοφθαλμουμενηναντοφθαλμουμενοναντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ηναντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ον
Datαντοφθαλμουμενῃαντοφθαλμουμενῳαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ῃαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ῳ
Genαντοφθαλμουμενηςαντοφθαλμουμενουαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ηςαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ου
PlVocαντοφθαλμουμεναιαντοφθαλμουμενοιαντοφθαλμουμενααντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·αιαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·οιαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαντοφθαλμουμεναςαντοφθαλμουμενουςαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·αςαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ους
Datαντοφθαλμουμεναιςαντοφθαλμουμενοιςαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·αιςαντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·οις
Genαντοφθαλμουμενωναντοφθαλμουμενωναντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ωναντ·οφθαλμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντωφθαλμουναντ·ε·οφθαλμ(ε)·οναντωφθαλμουμηναντ·ε·οφθαλμ(ε)·ομην
2ndαντωφθαλμειςαντ·ε·οφθαλμ(ε)·εςαντωφθαλμουαντ·ε·οφθαλμ(ε)·ου
3rdαντωφθαλμειαντ·ε·οφθαλμ(ε)·εαντωφθαλμειτοαντ·ε·οφθαλμ(ε)·ετο
Pl1stαντωφθαλμουμεναντ·ε·οφθαλμ(ε)·ομεναντωφθαλμουμεθααντ·ε·οφθαλμ(ε)·ομεθα
2ndαντωφθαλμειτεαντ·ε·οφθαλμ(ε)·ετεαντωφθαλμεισθεαντ·ε·οφθαλμ(ε)·εσθε
3rdαντωφθαλμουν, αντωφθαλμουσαναντ·ε·οφθαλμ(ε)·ον, αντ·ε·οφθαλμ(ε)·οσαν altαντωφθαλμουντοαντ·ε·οφθαλμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντωφθαλμησααντ·ε·οφθαλμη·σααντωφθαλμησαμηναντ·ε·οφθαλμη·σαμην
2ndαντωφθαλμησαςαντ·ε·οφθαλμη·σαςαντωφθαλμησωαντ·ε·οφθαλμη·σω
3rdαντωφθαλμησεν, αντωφθαλμησεαντ·ε·οφθαλμη·σε(ν)αντωφθαλμησατοαντ·ε·οφθαλμη·σατο
Pl1stαντωφθαλμησαμεναντ·ε·οφθαλμη·σαμεναντωφθαλμησαμεθααντ·ε·οφθαλμη·σαμεθα
2ndαντωφθαλμησατεαντ·ε·οφθαλμη·σατεαντωφθαλμησασθεαντ·ε·οφθαλμη·σασθε
3rdαντωφθαλμησαναντ·ε·οφθαλμη·σαναντωφθαλμησαντοαντ·ε·οφθαλμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντοφθαλμησωαντ·οφθαλμη·σωαντοφθαλμησωμαιαντ·οφθαλμη·σωμαι
2ndαντοφθαλμησῃςαντ·οφθαλμη·σῃςαντοφθαλμησῃαντ·οφθαλμη·σῃ
3rdαντοφθαλμησῃαντ·οφθαλμη·σῃαντοφθαλμησηταιαντ·οφθαλμη·σηται
Pl1stαντοφθαλμησωμεναντ·οφθαλμη·σωμεναντοφθαλμησωμεθααντ·οφθαλμη·σωμεθα
2ndαντοφθαλμησητεαντ·οφθαλμη·σητεαντοφθαλμησησθεαντ·οφθαλμη·σησθε
3rdαντοφθαλμησωσιν, αντοφθαλμησωσιαντ·οφθαλμη·σωσι(ν)αντοφθαλμησωνταιαντ·οφθαλμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντοφθαλμησαιμιαντ·οφθαλμη·σαιμιαντοφθαλμησαιμηναντ·οφθαλμη·σαιμην
2ndαντοφθαλμησαις, αντοφθαλμησειαςαντ·οφθαλμη·σαις, αντ·οφθαλμη·σειας classicalαντοφθαλμησαιοαντ·οφθαλμη·σαιο
3rdαντοφθαλμησαι[LXX], αντοφθαλμησειεαντ·οφθαλμη·σαι, αντ·οφθαλμη·σειε classicalαντοφθαλμησαιτοαντ·οφθαλμη·σαιτο
Pl1stαντοφθαλμησαιμεναντ·οφθαλμη·σαιμεναντοφθαλμησαιμεθααντ·οφθαλμη·σαιμεθα
2ndαντοφθαλμησαιτεαντ·οφθαλμη·σαιτεαντοφθαλμησαισθεαντ·οφθαλμη·σαισθε
3rdαντοφθαλμησαιεν, αντοφθαλμησαισαν, αντοφθαλμησειαν, αντοφθαλμησειεναντ·οφθαλμη·σαιεν, αντ·οφθαλμη·σαισαν alt, αντ·οφθαλμη·σειαν classical, αντ·οφθαλμη·σειεν classicalαντοφθαλμησαιντοαντ·οφθαλμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντοφθαλμησοναντ·οφθαλμη·σοναντοφθαλμησαι[LXX]αντ·οφθαλμη·σαι
3rdαντοφθαλμησατωαντ·οφθαλμη·σατωαντοφθαλμησασθωαντ·οφθαλμη·σασθω
Pl1st
2ndαντοφθαλμησατεαντ·οφθαλμη·σατεαντοφθαλμησασθεαντ·οφθαλμη·σασθε
3rdαντοφθαλμησατωσαν, αντοφθαλμησαντωναντ·οφθαλμη·σατωσαν, αντ·οφθαλμη·σαντων classicalαντοφθαλμησασθωσαν, αντοφθαλμησασθωναντ·οφθαλμη·σασθωσαν, αντ·οφθαλμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντοφθαλμησαι[LXX]​αντ·οφθαλμη·σαιαντοφθαλμησασθαι​αντ·οφθαλμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντοφθαλμησασααντοφθαλμησαςαντοφθαλμησαναντ·οφθαλμη·σασ·ααντ·οφθαλμη·σα[ντ]·ςαντ·οφθαλμη·σαν[τ]
Nom
Accαντοφθαλμησασαναντοφθαλμησαντααντ·οφθαλμη·σασ·αναντ·οφθαλμη·σαντ·α
Datαντοφθαλμησασῃαντοφθαλμησαντιαντ·οφθαλμη·σασ·ῃαντ·οφθαλμη·σαντ·ι
Genαντοφθαλμησασηςαντοφθαλμησαντοςαντ·οφθαλμη·σασ·ηςαντ·οφθαλμη·σαντ·ος
PlVocαντοφθαλμησασαιαντοφθαλμησαντεςαντοφθαλμησαντααντ·οφθαλμη·σασ·αιαντ·οφθαλμη·σαντ·εςαντ·οφθαλμη·σαντ·α
Nom
Accαντοφθαλμησασαςαντοφθαλμησανταςαντ·οφθαλμη·σασ·αςαντ·οφθαλμη·σαντ·ας
Datαντοφθαλμησασαιςαντοφθαλμησασι, αντοφθαλμησασιναντ·οφθαλμη·σασ·αιςαντ·οφθαλμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαντοφθαλμησασωναντοφθαλμησαντωναντ·οφθαλμη·σασ·ωναντ·οφθαλμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντοφθαλμησαμενηαντοφθαλμησαμενεαντ·οφθαλμη·σαμεν·ηαντ·οφθαλμη·σαμεν·ε
Nomαντοφθαλμησαμενοςαντ·οφθαλμη·σαμεν·ος
Accαντοφθαλμησαμενηναντοφθαλμησαμενοναντ·οφθαλμη·σαμεν·ηναντ·οφθαλμη·σαμεν·ον
Datαντοφθαλμησαμενῃαντοφθαλμησαμενῳαντ·οφθαλμη·σαμεν·ῃαντ·οφθαλμη·σαμεν·ῳ
Genαντοφθαλμησαμενηςαντοφθαλμησαμενουαντ·οφθαλμη·σαμεν·ηςαντ·οφθαλμη·σαμεν·ου
PlVocαντοφθαλμησαμεναιαντοφθαλμησαμενοιαντοφθαλμησαμενααντ·οφθαλμη·σαμεν·αιαντ·οφθαλμη·σαμεν·οιαντ·οφθαλμη·σαμεν·α
Nom
Accαντοφθαλμησαμεναςαντοφθαλμησαμενουςαντ·οφθαλμη·σαμεν·αςαντ·οφθαλμη·σαμεν·ους
Datαντοφθαλμησαμεναιςαντοφθαλμησαμενοιςαντ·οφθαλμη·σαμεν·αιςαντ·οφθαλμη·σαμεν·οις
Genαντοφθαλμησαμενωναντοφθαλμησαμενωναντ·οφθαλμη·σαμεν·ωναντ·οφθαλμη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 01:46:49 EST