αντιπαρερχομαι • ANTIPARERCOMAI ANTIPARERXOMAI • antiparerchomai

Search: αντιπαρηλθεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιπαρηλθενἀντιπαρέρχομαιαντιπαρ·ε·ελθ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αντιπαρηλθενἀντιπαρέρχομαιαντιπαρ·ε·ελθ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

ἀντι·παρ·έρχομαι (-, -, 2nd αντιπαρ+ελθ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιπαρηλθοναντιπαρ·ε·ελθ·ον
2ndαντιπαρηλθεςαντιπαρ·ε·ελθ·ες
3rdαντιπαρηλθεν[GNT][LXX], αντιπαρηλθεαντιπαρ·ε·ελθ·ε(ν), αντιπαρ·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stαντιπαρηλθομεναντιπαρ·ε·ελθ·ομεν
2ndαντιπαρηλθετεαντιπαρ·ε·ελθ·ετε
3rdαντιπαρηλθον, αντιπαρηλθοσαναντιπαρ·ε·ελθ·ον, αντιπαρ·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιπαρελθωαντιπαρ·ελθ·ω
2ndαντιπαρελθῃςαντιπαρ·ελθ·ῃς
3rdαντιπαρελθῃαντιπαρ·ελθ·ῃ
Pl1stαντιπαρελθωμεναντιπαρ·ελθ·ωμεν
2ndαντιπαρελθητεαντιπαρ·ελθ·ητε
3rdαντιπαρελθωσιν, αντιπαρελθωσιαντιπαρ·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαντιπαρελθοιμιαντιπαρ·ελθ·οιμι
2ndαντιπαρελθοιςαντιπαρ·ελθ·οις
3rdαντιπαρελθοιαντιπαρ·ελθ·οι
Pl1stαντιπαρελθοιμεναντιπαρ·ελθ·οιμεν
2ndαντιπαρελθοιτεαντιπαρ·ελθ·οιτε
3rdαντιπαρελθοιεν, αντιπαρελθοισαναντιπαρ·ελθ·οιεν, αντιπαρ·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαντιπαρελθεαντιπαρ·ελθ·ε
3rdαντιπαρελθετωαντιπαρ·ελθ·ετω
Pl1st
2ndαντιπαρελθετεαντιπαρ·ελθ·ετε
3rdαντιπαρελθετωσαν, αντιπαρελθοντωναντιπαρ·ελθ·ετωσαν, αντιπαρ·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αντιπαρελθειν​αντιπαρ·ελθ·ειν​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαντιπαρελθουσααντιπαρελθοναντιπαρ·ελθ·ουσ·ααντιπαρ·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomαντιπαρελθωναντιπαρ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαντιπαρελθουσαναντιπαρελθοντααντιπαρ·ελθ·ουσ·αναντιπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datαντιπαρελθουσῃαντιπαρελθοντιαντιπαρ·ελθ·ουσ·ῃαντιπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genαντιπαρελθουσηςαντιπαρελθοντοςαντιπαρ·ελθ·ουσ·ηςαντιπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαντιπαρελθουσαιαντιπαρελθοντεςαντιπαρελθοντααντιπαρ·ελθ·ουσ·αιαντιπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·εςαντιπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαντιπαρελθουσαςαντιπαρελθονταςαντιπαρ·ελθ·ουσ·αςαντιπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datαντιπαρελθουσαιςαντιπαρελθουσι, αντιπαρελθουσιναντιπαρ·ελθ·ουσ·αιςαντιπαρ·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαντιπαρελθουσωναντιπαρελθοντωναντιπαρ·ελθ·ουσ·ωναντιπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 20:49:13 EST