ανθρωπος • ANQRWPOS • anthrōpos

Search: ανθρωπων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανθρωπωνἄνθρωποςανθρωπ·ων(mas) gen pl

ἄνθρωπος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocανθρωπε[GNT][LXX]ανθρωπ·ε
Nomανθρωπος[GNT][LXX]ανθρωπ·ος
Accανθρωπον[GNT][LXX]ανθρωπ·ον
Datανθρωπῳ[GNT][LXX]ανθρωπ·ῳ
Genανθρωπου[GNT][LXX]ανθρωπ·ου
PlVocανθρωποι[GNT][LXX]ανθρωπ·οι
Nom
Accανθρωπους[GNT][LXX]ανθρωπ·ους
Datανθρωποις[GNT][LXX]ανθρωπ·οις
Genανθρωπων[GNT][LXX]ανθρωπ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Jul-2021 16:46:30 EDT