ανεπιλη(μ)πτος • ANEPILH(M)PTOS • anepilē(m)ptos

Search: ανεπιληπτον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεπιληπτον; ανεπιληπτον; ανεπιληπτονἀνεπίλη(μ)πτοςανεπιληπτ·ον; ανεπιληπτ·ον; ανεπιληπτ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανεπιληπτονἀνεπίλη(μ)πτοςανεπιληπτ·ονmas acc sg
ανεπιληπτονἀνεπίλη(μ)πτοςανεπιληπτ·ονfem acc sg
ανεπιληπτονἀνεπίλη(μ)πτοςανεπιληπτ·ονneu nom|acc|voc sg

ἀν·επί·λη(μ)πτος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεπιλημπτεανεπιλημπτ·ε
Nomανεπιλημπτοςανεπιλημπτ·ος
Accανεπιλημπτον[GNT]ανεπιλημπτ·ον
Datανεπιλημπτῳανεπιλημπτ·ῳ
Genανεπιλημπτουανεπιλημπτ·ου
PlVocανεπιλημπτοι[GNT]ανεπιλημπταανεπιλημπτ·οιανεπιλημπτ·α
Nom
Accανεπιλημπτουςανεπιλημπτ·ους
Datανεπιλημπτοιςανεπιλημπτ·οις
Genανεπιλημπτωνανεπιλημπτ·ων
2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεπιληπτεανεπιληπτ·ε
Nomανεπιληπτοςανεπιληπτ·ος
Accανεπιληπτον[GNT]ανεπιληπτ·ον
Datανεπιληπτῳανεπιληπτ·ῳ
Genανεπιληπτουανεπιληπτ·ου
PlVocανεπιληπτοι[GNT]ανεπιληπταανεπιληπτ·οιανεπιληπτ·α
Nom
Accανεπιληπτουςανεπιληπτ·ους
Datανεπιληπτοιςανεπιληπτ·οις
Genανεπιληπτωνανεπιληπτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 18:14:38 EST