ανηρ • ANHR • anēr

Search: ανδρων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανδρωνἀνήρανδρ·ων(mas) gen pl

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocανερ[GNT]irreg. ανε[δ]ρ
Nomανηρ[GNT][LXX]irreg. ανε[δ]ρ·^
Accανδρα[GNT][LXX]ανδρ·α
Datανδρι[GNT][LXX]ανδρ·ι
Genανδρος[GNT][LXX]ανδρ·ος
PlVocανδρες[GNT][LXX]ανδρ·ες
Nom
Accανδρας[GNT][LXX]ανδρ·ας
Datανδρασιν[GNT][LXX], ανδρασι[LXX]ανδρ·σι(ν) > ανδρασι(ν)
Genανδρων[GNT][LXX]ανδρ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 30-Jul-2021 17:05:33 EDT