ανατολη • ANATOLH • anatolē

Search: ανατολας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανατολαςἀνατολήανατολ·ας(fem) acc pl

ἀνατολή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocανατολη[GNT][LXX]ανατολ·η
Nom
Accανατολην[LXX]ανατολ·ην
Datανατολῃ[GNT][LXX]ανατολ·ῃ
Genανατολης[GNT][LXX]ανατολ·ης
PlVocανατολαι[LXX]ανατολ·αι
Nom
Accανατολας[LXX]ανατολ·ας
Datανατολαις[LXX]ανατολ·αις
Genανατολων[GNT][LXX]ανατολ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 05:39:09 EST