αναστροφη • ANASTROFH • anastrophē

Search: αναστροφης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναστροφηςἀναστροφήαναστροφ·ης(fem) gen sg

ἀνα·στροφή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαναστροφηαναστροφ·η
Nom
Accαναστροφην[GNT]αναστροφ·ην
Datαναστροφῃ[GNT][LXX]αναστροφ·ῃ
Genαναστροφης[GNT][LXX]αναστροφ·ης
PlVocαναστροφαιαναστροφ·αι
Nom
Accαναστροφαςαναστροφ·ας
Datαναστροφαις[GNT]αναστροφ·αις
Genαναστροφωναναστροφ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 18:40:47 EDT