αναριθμητος • ANARIQMHTOS • anarithmētos

Search: αναριθμητοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναριθμητοι; αναριθμητοιἀναρίθμητοςαναριθμητ·οι; αναριθμητ·οιmas nom|voc pl; fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναριθμητοιἀναρίθμητοςαναριθμητ·οιmas nom|voc pl
αναριθμητοιἀναρίθμητοςαναριθμητ·οιfem nom|voc pl

ἀν·αρίθμητος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναριθμητεαναριθμητ·ε
Nomαναριθμητος[GNT][LXX]αναριθμητ·ος
Accαναριθμητον[LXX]αναριθμητ·ον
Datαναριθμητῳαναριθμητ·ῳ
Genαναριθμητουαναριθμητ·ου
PlVocαναριθμητοι[LXX]αναριθμητα[LXX]αναριθμητ·οιαναριθμητ·α
Nom
Accαναριθμητους[LXX]αναριθμητ·ους
Datαναριθμητοις[LXX]αναριθμητ·οις
Genαναριθμητωναναριθμητ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:23:14 EST