αμπελων • AMPELWN • ampelōn

Search: αμπελωνα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμπελωναἀμπελώναμπελων·α(mas) acc sg

ἀμπελών, -ῶνος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαμπελων[LXX]αμπελων
Nom
Accαμπελωνα[GNT][LXX]αμπελων·α
Datαμπελωνι[GNT][LXX]αμπελων·ι
Genαμπελωνος[GNT][LXX]αμπελων·ος
PlVocαμπελωνες[LXX]αμπελων·ες
Nom
Accαμπελωνας[LXX]αμπελων·ας
Datαμπελωσι, αμπελωσιν[LXX]αμπελω[ν]·σι(ν), αμπελω[ν]·σι(ν)
Genαμπελωνων[LXX]αμπελων·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 07-Mar-2021 13:14:23 EST