αμετανοητος • AMETANOHTOS • ametanoētos

Search: αμετανοητον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμετανοητον; αμετανοητον; αμετανοητονἀμετανόητοςαμετανοητ·ον; αμετανοητ·ον; αμετανοητ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμετανοητονἀμετανόητοςαμετανοητ·ονmas acc sg
αμετανοητονἀμετανόητοςαμετανοητ·ονfem acc sg
αμετανοητονἀμετανόητοςαμετανοητ·ονneu nom|acc|voc sg

ἀ·μετα·νόητος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμετανοητεαμετανοητ·ε
Nomαμετανοητοςαμετανοητ·ος
Accαμετανοητον[GNT]αμετανοητ·ον
Datαμετανοητῳαμετανοητ·ῳ
Genαμετανοητουαμετανοητ·ου
PlVocαμετανοητοιαμετανοητααμετανοητ·οιαμετανοητ·α
Nom
Accαμετανοητουςαμετανοητ·ους
Datαμετανοητοιςαμετανοητ·οις
Genαμετανοητωναμετανοητ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 10:06:05 EST