αληθεια • ALHQEIA • alētheia

Search: αληθειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αληθειανἀλήθειααληθει·αν(fem) acc sg

ἀ·λήθεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαληθεια[GNT][LXX]αληθει·α
Nom
Accαληθειαν[GNT][LXX]αληθει·αν
Datαληθειᾳ[GNT][LXX]αληθει·ᾳ
Genαληθειας[GNT][LXX]αληθει·ας
PlVocαληθειαι[LXX]αληθει·αι
Nom
Accαληθειας[GNT][LXX]αληθει·ας
Datαληθειαις[LXX]αληθει·αις
Genαληθειωναληθει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 06:14:19 EDT