αλοαω • ALOAW • aloaō

Search: αλοωντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αλοωνταςἀλοάωαλο(α)·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αλοωνταςἀλοάωαλο(α)·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

ἀλοάω (αλο(α)-, αλοη·σ-, αλοη·σ-, -, -, αλοη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλοωαλο(α)·ωαλοωμαιαλο(α)·ομαι
2ndαλοᾳςαλο(α)·ειςαλοᾳ, αλοασαιαλο(α)·ῃ, αλο(α)·ει classical, αλο(α)·εσαι alt
3rdαλοᾳαλο(α)·ειαλοαταιαλο(α)·εται
Pl1stαλοωμεναλο(α)·ομεναλοωμεθααλο(α)·ομεθα
2ndαλοατεαλο(α)·ετεαλοασθεαλο(α)·εσθε
3rdαλοωσιν, αλοωσιαλο(α)·ουσι(ν)αλοωνταιαλο(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλοωαλο(α)·ωαλοωμαιαλο(α)·ωμαι
2ndαλοᾳςαλο(α)·ῃςαλοᾳαλο(α)·ῃ
3rdαλοᾳαλο(α)·ῃαλοαταιαλο(α)·ηται
Pl1stαλοωμεναλο(α)·ωμεναλοωμεθααλο(α)·ωμεθα
2ndαλοατεαλο(α)·ητεαλοασθεαλο(α)·ησθε
3rdαλοωσιν, αλοωσιαλο(α)·ωσι(ν)αλοωνταιαλο(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλοῳμιαλο(α)·οιμιαλοῳμηναλο(α)·οιμην
2ndαλοῳςαλο(α)·οιςαλοῳοαλο(α)·οιο
3rdαλοῳαλο(α)·οιαλοῳτοαλο(α)·οιτο
Pl1stαλοῳμεναλο(α)·οιμεναλοῳμεθααλο(α)·οιμεθα
2ndαλοῳτεαλο(α)·οιτεαλοῳσθεαλο(α)·οισθε
3rdαλοῳεν, αλοῳσαναλο(α)·οιεν, αλο(α)·οισαν altαλοῳντοαλο(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλοα[LXX]αλο(α)·εαλοωαλο(α)·ου
3rdαλοατωαλο(α)·ετωαλοασθωαλο(α)·εσθω
Pl1st
2ndαλοατεαλο(α)·ετεαλοασθεαλο(α)·εσθε
3rdαλοατωσαν, αλοωντωναλο(α)·ετωσαν, αλο(α)·οντων classicalαλοασθωσαν, αλοασθωναλο(α)·εσθωσαν, αλο(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλοᾳν, αλοαν​αλο(α)·ειν, αλο(α)·ειν > αλοαν​αλοασθαι​αλο(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλοωσααλοων[GNT][LXX]αλο(α)·ουσ·ααλο(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαλοων[GNT][LXX]αλο(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαλοωσαναλοωντα[GNT][LXX]αλο(α)·ουσ·αναλο(α)·ο[υ]ντ·α
Datαλοωσῃαλοωντιαλο(α)·ουσ·ῃαλο(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαλοωσηςαλοωντοςαλο(α)·ουσ·ηςαλο(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαλοωσαιαλοωντεςαλοωντα[GNT][LXX]αλο(α)·ουσ·αιαλο(α)·ο[υ]ντ·εςαλο(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαλοωσαςαλοωντας[LXX]αλο(α)·ουσ·αςαλο(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαλοωσαιςαλοωσι, αλοωσιναλο(α)·ουσ·αιςαλο(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαλοωσωναλοωντωναλο(α)·ουσ·ωναλο(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλοωμενηαλοωμενεαλο(α)·ομεν·ηαλο(α)·ομεν·ε
Nomαλοωμενοςαλο(α)·ομεν·ος
Accαλοωμενηναλοωμενοναλο(α)·ομεν·ηναλο(α)·ομεν·ον
Datαλοωμενῃαλοωμενῳαλο(α)·ομεν·ῃαλο(α)·ομεν·ῳ
Genαλοωμενηςαλοωμενουαλο(α)·ομεν·ηςαλο(α)·ομεν·ου
PlVocαλοωμεναιαλοωμενοιαλοωμενααλο(α)·ομεν·αιαλο(α)·ομεν·οιαλο(α)·ομεν·α
Nom
Accαλοωμεναςαλοωμενουςαλο(α)·ομεν·αςαλο(α)·ομεν·ους
Datαλοωμεναιςαλοωμενοιςαλο(α)·ομεν·αιςαλο(α)·ομεν·οις
Genαλοωμενωναλοωμενωναλο(α)·ομεν·ωναλο(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλοωνε·αλο(α)·ονηλοωμηνε·αλο(α)·ομην
2ndηλοαςε·αλο(α)·εςηλοωε·αλο(α)·ου
3rdηλοαε·αλο(α)·εηλοατοε·αλο(α)·ετο
Pl1stηλοωμενε·αλο(α)·ομενηλοωμεθαε·αλο(α)·ομεθα
2ndηλοατεε·αλο(α)·ετεηλοασθεε·αλο(α)·εσθε
3rdηλοων, ηλοωσανε·αλο(α)·ον, ε·αλο(α)·οσαν altηλοωντοε·αλο(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλοησω[LXX]αλοη·σωαλοησομαιαλοη·σομαι
2ndαλοησεις[LXX]αλοη·σειςαλοησῃ, αλοησει, αλοησεσαιαλοη·σῃ, αλοη·σει classical, αλοη·σεσαι alt
3rdαλοησειαλοη·σειαλοησεταιαλοη·σεται
Pl1stαλοησομεναλοη·σομεναλοησομεθααλοη·σομεθα
2ndαλοησετεαλοη·σετεαλοησεσθεαλοη·σεσθε
3rdαλοησουσιν[LXX], αλοησουσιαλοη·σουσι(ν), αλοη·σουσι(ν)αλοησονταιαλοη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλοησοιμιαλοη·σοιμιαλοησοιμηναλοη·σοιμην
2ndαλοησοιςαλοη·σοιςαλοησοιοαλοη·σοιο
3rdαλοησοιαλοη·σοιαλοησοιτοαλοη·σοιτο
Pl1stαλοησοιμεναλοη·σοιμεναλοησοιμεθααλοη·σοιμεθα
2ndαλοησοιτεαλοη·σοιτεαλοησοισθεαλοη·σοισθε
3rdαλοησοιεναλοη·σοιεναλοησοιντοαλοη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλοησειν​αλοη·σειν​αλοησεσθαι​αλοη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλοησουσααλοησοναλοη·σουσ·ααλοη·σο[υ]ν[τ]
Nomαλοησωναλοη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαλοησουσαναλοησοντααλοη·σουσ·αναλοη·σο[υ]ντ·α
Datαλοησουσῃαλοησοντιαλοη·σουσ·ῃαλοη·σο[υ]ντ·ι
Genαλοησουσηςαλοησοντοςαλοη·σουσ·ηςαλοη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαλοησουσαιαλοησοντεςαλοησοντααλοη·σουσ·αιαλοη·σο[υ]ντ·εςαλοη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαλοησουσαςαλοησονταςαλοη·σουσ·αςαλοη·σο[υ]ντ·ας
Datαλοησουσαιςαλοησουσι, αλοησουσιν[LXX]αλοη·σουσ·αιςαλοη·σου[ντ]·σι(ν), αλοη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαλοησουσωναλοησοντωναλοη·σουσ·ωναλοη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλοησομενηαλοησομενεαλοη·σομεν·ηαλοη·σομεν·ε
Nomαλοησομενοςαλοη·σομεν·ος
Accαλοησομενηναλοησομενοναλοη·σομεν·ηναλοη·σομεν·ον
Datαλοησομενῃαλοησομενῳαλοη·σομεν·ῃαλοη·σομεν·ῳ
Genαλοησομενηςαλοησομενουαλοη·σομεν·ηςαλοη·σομεν·ου
PlVocαλοησομεναιαλοησομενοιαλοησομενααλοη·σομεν·αιαλοη·σομεν·οιαλοη·σομεν·α
Nom
Accαλοησομεναςαλοησομενουςαλοη·σομεν·αςαλοη·σομεν·ους
Datαλοησομεναιςαλοησομενοιςαλοη·σομεν·αιςαλοη·σομεν·οις
Genαλοησομενωναλοησομενωναλοη·σομεν·ωναλοη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλοησαε·αλοη·σαηλοησαμηνε·αλοη·σαμην
2ndηλοησαςε·αλοη·σαςηλοησωε·αλοη·σω
3rdηλοησεν[LXX], ηλοησεε·αλοη·σε(ν), ε·αλοη·σε(ν)ηλοησατοε·αλοη·σατο
Pl1stηλοησαμενε·αλοη·σαμενηλοησαμεθαε·αλοη·σαμεθα
2ndηλοησατεε·αλοη·σατεηλοησασθεε·αλοη·σασθε
3rdηλοησανε·αλοη·σανηλοησαντοε·αλοη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλοησω[LXX]αλοη·σωαλοησωμαιαλοη·σωμαι
2ndαλοησῃςαλοη·σῃςαλοησῃαλοη·σῃ
3rdαλοησῃαλοη·σῃαλοησηταιαλοη·σηται
Pl1stαλοησωμεναλοη·σωμεναλοησωμεθααλοη·σωμεθα
2ndαλοησητεαλοη·σητεαλοησησθεαλοη·σησθε
3rdαλοησωσιν, αλοησωσιαλοη·σωσι(ν)αλοησωνταιαλοη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλοησαιμιαλοη·σαιμιαλοησαιμηναλοη·σαιμην
2ndαλοησαις, αλοησειαςαλοη·σαις, αλοη·σειας classicalαλοησαιοαλοη·σαιο
3rdαλοησαι, αλοησειεαλοη·σαι, αλοη·σειε classicalαλοησαιτοαλοη·σαιτο
Pl1stαλοησαιμεναλοη·σαιμεναλοησαιμεθααλοη·σαιμεθα
2ndαλοησαιτεαλοη·σαιτεαλοησαισθεαλοη·σαισθε
3rdαλοησαιεν, αλοησαισαν, αλοησειαν, αλοησειεναλοη·σαιεν, αλοη·σαισαν alt, αλοη·σειαν classical, αλοη·σειεν classicalαλοησαιντοαλοη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλοησοναλοη·σοναλοησαιαλοη·σαι
3rdαλοησατωαλοη·σατωαλοησασθωαλοη·σασθω
Pl1st
2ndαλοησατεαλοη·σατεαλοησασθεαλοη·σασθε
3rdαλοησατωσαν, αλοησαντωναλοη·σατωσαν, αλοη·σαντων classicalαλοησασθωσαν, αλοησασθωναλοη·σασθωσαν, αλοη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλοησαι​αλοη·σαι​αλοησασθαι​αλοη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλοησασααλοησαςαλοησαναλοη·σασ·ααλοη·σα[ντ]·ςαλοη·σαν[τ]
Nom
Accαλοησασαναλοησαντααλοη·σασ·αναλοη·σαντ·α
Datαλοησασῃαλοησαντιαλοη·σασ·ῃαλοη·σαντ·ι
Genαλοησασηςαλοησαντοςαλοη·σασ·ηςαλοη·σαντ·ος
PlVocαλοησασαιαλοησαντεςαλοησαντααλοη·σασ·αιαλοη·σαντ·εςαλοη·σαντ·α
Nom
Accαλοησασαςαλοησανταςαλοη·σασ·αςαλοη·σαντ·ας
Datαλοησασαιςαλοησασι, αλοησασιναλοη·σασ·αιςαλοη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαλοησασωναλοησαντωναλοη·σασ·ωναλοη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλοησαμενηαλοησαμενεαλοη·σαμεν·ηαλοη·σαμεν·ε
Nomαλοησαμενοςαλοη·σαμεν·ος
Accαλοησαμενηναλοησαμενοναλοη·σαμεν·ηναλοη·σαμεν·ον
Datαλοησαμενῃαλοησαμενῳαλοη·σαμεν·ῃαλοη·σαμεν·ῳ
Genαλοησαμενηςαλοησαμενουαλοη·σαμεν·ηςαλοη·σαμεν·ου
PlVocαλοησαμεναιαλοησαμενοιαλοησαμενααλοη·σαμεν·αιαλοη·σαμεν·οιαλοη·σαμεν·α
Nom
Accαλοησαμεναςαλοησαμενουςαλοη·σαμεν·αςαλοη·σαμεν·ους
Datαλοησαμεναιςαλοησαμενοιςαλοη·σαμεν·αιςαλοη·σαμεν·οις
Genαλοησαμενωναλοησαμενωναλοη·σαμεν·ωναλοη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηλοηθηνε·αλοη·θην
2ndηλοηθηςε·αλοη·θης
3rdηλοηθηε·αλοη·θη
Pl1stηλοηθημενε·αλοη·θημεν
2ndηλοηθητεε·αλοη·θητε
3rdηλοηθησανε·αλοη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαλοηθησομαιαλοη·θησομαι
2ndαλοηθησῃ, αλοηθησειαλοη·θησῃ, αλοη·θησει classical
3rdαλοηθησεταιαλοη·θησεται
Pl1stαλοηθησομεθααλοη·θησομεθα
2ndαλοηθησεσθεαλοη·θησεσθε
3rdαλοηθησονται[LXX]αλοη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαλοηθωαλοη·θω
2ndαλοηθῃςαλοη·θῃς
3rdαλοηθῃαλοη·θῃ
Pl1stαλοηθωμεναλοη·θωμεν
2ndαλοηθητεαλοη·θητε
3rdαλοηθωσιν, αλοηθωσιαλοη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαλοηθειηναλοη·θειην
2ndαλοηθειηςαλοη·θειης
3rdαλοηθειηαλοη·θειη
Pl1stαλοηθειημεν, αλοηθειμεναλοη·θειημεν, αλοη·θειμεν classical
2ndαλοηθειητε, αλοηθειτεαλοη·θειητε, αλοη·θειτε classical
3rdαλοηθειησαν, αλοηθειεναλοη·θειησαν, αλοη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαλοηθησοιμηναλοη·θησοιμην
2ndαλοηθησοιοαλοη·θησοιο
3rdαλοηθησοιτοαλοη·θησοιτο
Pl1stαλοηθησοιμεθααλοη·θησοιμεθα
2ndαλοηθησοισθεαλοη·θησοισθε
3rdαλοηθησοιντοαλοη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλοηθητιαλοη·θητι
3rdαλοηθητωαλοη·θητω
Pl1st
2ndαλοηθητεαλοη·θητε
3rdαλοηθητωσαν, αλοηθεντωναλοη·θητωσαν, αλοη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αλοηθηναι​αλοη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αλοηθησεσθαι​αλοη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλοηθεισααλοηθειςαλοηθεναλοη·θεισ·ααλοη·θει[ντ]·ςαλοη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαλοηθεισαναλοηθεντααλοη·θεισ·αναλοη·θε[ι]ντ·α
Datαλοηθεισῃαλοηθεντιαλοη·θεισ·ῃαλοη·θε[ι]ντ·ι
Genαλοηθεισηςαλοηθεντοςαλοη·θεισ·ηςαλοη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαλοηθεισαιαλοηθεντεςαλοηθεντααλοη·θεισ·αιαλοη·θε[ι]ντ·εςαλοη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαλοηθεισαςαλοηθενταςαλοη·θεισ·αςαλοη·θε[ι]ντ·ας
Datαλοηθεισαιςαλοηθεισι, αλοηθεισιναλοη·θεισ·αιςαλοη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαλοηθεισωναλοηθεντωναλοη·θεισ·ωναλοη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλοηθησομενηαλοηθησομενεαλοη·θησομεν·ηαλοη·θησομεν·ε
Nomαλοηθησομενοςαλοη·θησομεν·ος
Accαλοηθησομενηναλοηθησομενοναλοη·θησομεν·ηναλοη·θησομεν·ον
Datαλοηθησομενῃαλοηθησομενῳαλοη·θησομεν·ῃαλοη·θησομεν·ῳ
Genαλοηθησομενηςαλοηθησομενουαλοη·θησομεν·ηςαλοη·θησομεν·ου
PlVocαλοηθησομεναιαλοηθησομενοιαλοηθησομενααλοη·θησομεν·αιαλοη·θησομεν·οιαλοη·θησομεν·α
Nom
Accαλοηθησομεναςαλοηθησομενουςαλοη·θησομεν·αςαλοη·θησομεν·ους
Datαλοηθησομεναιςαλοηθησομενοιςαλοη·θησομεν·αιςαλοη·θησομεν·οις
Genαλοηθησομενωναλοηθησομενωναλοη·θησομεν·ωναλοη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 11:02:03 EST