αλλοφυλος • ALLOFULOS • allophulos

Search: αλλοφυλοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αλλοφυλοις; αλλοφυλοις; αλλοφυλοιςἀλλόφυλοςαλλοφυλ·οις; αλλοφυλ·οις; αλλοφυλ·οιςneu dat pl; mas dat pl; fem dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αλλοφυλοιςἀλλόφυλοςαλλοφυλ·οιςneu dat pl
αλλοφυλοιςἀλλόφυλοςαλλοφυλ·οιςmas dat pl
αλλοφυλοιςἀλλόφυλοςαλλοφυλ·οιςfem dat pl

ἀλλό·φυλος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλοφυλεαλλοφυλ·ε
Nomαλλοφυλος[LXX]αλλοφυλ·ος
Accαλλοφυλον[LXX]αλλοφυλ·ον
Datαλλοφυλῳ[GNT][LXX]αλλοφυλ·ῳ
Genαλλοφυλου[LXX]αλλοφυλ·ου
PlVocαλλοφυλοι[LXX]αλλοφυλα[LXX]αλλοφυλ·οιαλλοφυλ·α
Nom
Accαλλοφυλους[LXX]αλλοφυλ·ους
Datαλλοφυλοις[LXX]αλλοφυλ·οις
Genαλλοφυλων[LXX]αλλοφυλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 18:38:36 EST