αληθινος • ALHQINOS • alēthinos

Search: αληθινον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αληθινον; αληθινονἀληθινόςαληθιν·ον; αληθιν·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αληθινονἀληθινόςαληθιν·ονmas acc sg
αληθινονἀληθινόςαληθιν·ονneu nom|acc|voc sg

ἀ·ληθινός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθινη[GNT][LXX]αληθινεαληθιν·ηαληθιν·ε
Nomαληθινος[GNT][LXX]αληθιν·ος
Accαληθινην[LXX]αληθινον[GNT][LXX]αληθιν·ηναληθιν·ον
Datαληθινῃ[LXX]αληθινῳ[GNT][LXX]αληθιν·ῃαληθιν·ῳ
Genαληθινης[GNT]αληθινου[LXX]αληθιν·ηςαληθιν·ου
PlVocαληθιναι[GNT][LXX]αληθινοι[GNT][LXX]αληθινα[LXX]αληθιν·αιαληθιν·οιαληθιν·α
Nom
Accαληθιναςαληθινους[LXX]αληθιν·αςαληθιν·ους
Datαληθιναιςαληθινοιςαληθιν·αιςαληθιν·οις
Genαληθινων[GNT][LXX]αληθιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 03:42:17 EST