αδυνατος • ADUNATOS • adunatos

Search: αδυνατον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αδυνατον; αδυνατον; αδυνατονἀδύνατοςαδυνατ·ον; αδυνατ·ον; αδυνατ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αδυνατονἀδύνατοςαδυνατ·ονmas acc sg
αδυνατονἀδύνατοςαδυνατ·ονfem acc sg
αδυνατονἀδύνατοςαδυνατ·ονneu nom|acc|voc sg

ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος)

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδυνατεαδυνατ·ε
Nomαδυνατος[GNT][LXX]αδυνατ·ος
Accαδυνατον[GNT][LXX]αδυνατ·ον
Datαδυνατῳ[LXX]αδυνατ·ῳ
Genαδυνατου[LXX]αδυνατ·ου
PlVocαδυνατοι[LXX]αδυνατα[GNT][LXX]αδυνατ·οιαδυνατ·α
Nom
Accαδυνατους[LXX]αδυνατ·ους
Datαδυνατοιςαδυνατ·οις
Genαδυνατων[GNT][LXX]αδυνατ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 12:54:41 EST