αδικια • ADIKIA • adikia

Search: αδικιας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αδικιας; αδικιαςἀδικίααδικι·ας; αδικι·ας(fem) acc pl; (fem) gen sg

ἀ·δικία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαδικια[GNT][LXX]αδικι·α
Nom
Accαδικιαν[GNT][LXX]αδικι·αν
Datαδικιᾳ[GNT][LXX]αδικι·ᾳ
Genαδικιας[GNT][LXX]αδικι·ας
PlVocαδικιαι[LXX]αδικι·αι
Nom
Accαδικιας[GNT][LXX]αδικι·ας
Datαδικιαις[GNT][LXX]αδικι·αις
Genαδικιων[LXX]αδικι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Feb-2021 18:53:16 EST