αγαλλιασις • AGALLIASIS • agalliasis

Search: αγαλλιασει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγαλλιασειἀγαλλίασιςαγαλλιασ(ι)·ι(fem) dat sg
αγαλλιασει; αγαλλιασειἀγαλλιάωαγαλλια·σει; αγαλλια·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical

ἀγαλλίασις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαγαλλιασιαγαλλιασι
Nomαγαλλιασις[GNT][LXX]αγαλλιασ(ι)·ς
Accαγαλλιασιν[LXX]αγαλλιασ(ι)·ν
Datαγαλλιασει[GNT][LXX]αγαλλιασ(ι)·ι
Genαγαλλιασεως[GNT][LXX]αγαλλιασ(ι)·ος
PlVocαγαλλιασειςαγαλλιασ(ι)·ες
Nom
Accαγαλλιασειςαγαλλιασ(ι)·ας
Datαγαλλιασεσι, αγαλλιασεσιναγαλλιασ(ι)·σι(ν)
Genαγαλλιασεωναγαλλιασ(ι)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 05:59:48 EST