αγαθοποιεω • AGAQOPOIEW • agathopoieō

Search: αγαθοποιουντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγαθοποιουνταςἀγαθοποιέωαγαθοποι(ε)·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγαθοποιουνταςἀγαθοποιέωαγαθοποι(ε)·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

ἀγαθο·ποιέω (αγαθοποι(ε)-, αγαθοποιη·σ-, αγαθοποιη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαθοποιωαγαθοποι(ε)·ωαγαθοποιουμαιαγαθοποι(ε)·ομαι
2ndαγαθοποιειςαγαθοποι(ε)·ειςαγαθοποιῃ, αγαθοποιει, αγαθοποιεισαιαγαθοποι(ε)·ῃ, αγαθοποι(ε)·ει classical, αγαθοποι(ε)·εσαι alt
3rdαγαθοποιειαγαθοποι(ε)·ειαγαθοποιειταιαγαθοποι(ε)·εται
Pl1stαγαθοποιουμεναγαθοποι(ε)·ομεναγαθοποιουμεθααγαθοποι(ε)·ομεθα
2ndαγαθοποιειτε[GNT]αγαθοποι(ε)·ετεαγαθοποιεισθεαγαθοποι(ε)·εσθε
3rdαγαθοποιουσιν, αγαθοποιουσιαγαθοποι(ε)·ουσι(ν)αγαθοποιουνταιαγαθοποι(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαθοποιωαγαθοποι(ε)·ωαγαθοποιωμαιαγαθοποι(ε)·ωμαι
2ndαγαθοποιῃςαγαθοποι(ε)·ῃςαγαθοποιῃαγαθοποι(ε)·ῃ
3rdαγαθοποιῃαγαθοποι(ε)·ῃαγαθοποιηταιαγαθοποι(ε)·ηται
Pl1stαγαθοποιωμεναγαθοποι(ε)·ωμεναγαθοποιωμεθααγαθοποι(ε)·ωμεθα
2ndαγαθοποιητε[GNT]αγαθοποι(ε)·ητεαγαθοποιησθεαγαθοποι(ε)·ησθε
3rdαγαθοποιωσιν, αγαθοποιωσιαγαθοποι(ε)·ωσι(ν)αγαθοποιωνταιαγαθοποι(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαθοποιοιμιαγαθοποι(ε)·οιμιαγαθοποιοιμηναγαθοποι(ε)·οιμην
2ndαγαθοποιοιςαγαθοποι(ε)·οιςαγαθοποιοιοαγαθοποι(ε)·οιο
3rdαγαθοποιοιαγαθοποι(ε)·οιαγαθοποιοιτοαγαθοποι(ε)·οιτο
Pl1stαγαθοποιοιμεναγαθοποι(ε)·οιμεναγαθοποιοιμεθααγαθοποι(ε)·οιμεθα
2ndαγαθοποιοιτεαγαθοποι(ε)·οιτεαγαθοποιοισθεαγαθοποι(ε)·οισθε
3rdαγαθοποιοιεν, αγαθοποιοισαναγαθοποι(ε)·οιεν, αγαθοποι(ε)·οισαν altαγαθοποιοιντοαγαθοποι(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαθοποιειαγαθοποι(ε)·εαγαθοποιουαγαθοποι(ε)·ου
3rdαγαθοποιειτωαγαθοποι(ε)·ετωαγαθοποιεισθωαγαθοποι(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαγαθοποιειτε[GNT]αγαθοποι(ε)·ετεαγαθοποιεισθεαγαθοποι(ε)·εσθε
3rdαγαθοποιειτωσαν, αγαθοποιουντωναγαθοποι(ε)·ετωσαν, αγαθοποι(ε)·οντων classicalαγαθοποιεισθωσαν, αγαθοποιεισθωναγαθοποι(ε)·εσθωσαν, αγαθοποι(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαθοποιειν​αγαθοποι(ε)·ειν​αγαθοποιεισθαι​αγαθοποι(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαθοποιουσααγαθοποιουναγαθοποι(ε)·ουσ·ααγαθοποι(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαγαθοποιων[GNT][LXX]αγαθοποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγαθοποιουσαναγαθοποιουντααγαθοποι(ε)·ουσ·αναγαθοποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαγαθοποιουσῃαγαθοποιουντιαγαθοποι(ε)·ουσ·ῃαγαθοποι(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαγαθοποιουσηςαγαθοποιουντοςαγαθοποι(ε)·ουσ·ηςαγαθοποι(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγαθοποιουσαι[GNT]αγαθοποιουντες[GNT]αγαθοποιουντααγαθοποι(ε)·ουσ·αιαγαθοποι(ε)·ο[υ]ντ·εςαγαθοποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγαθοποιουσαςαγαθοποιουντας[GNT]αγαθοποι(ε)·ουσ·αςαγαθοποι(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαγαθοποιουσαιςαγαθοποιουσι, αγαθοποιουσιναγαθοποι(ε)·ουσ·αιςαγαθοποι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγαθοποιουσωναγαθοποιουντωναγαθοποι(ε)·ουσ·ωναγαθοποι(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαθοποιουμενηαγαθοποιουμενεαγαθοποι(ε)·ομεν·ηαγαθοποι(ε)·ομεν·ε
Nomαγαθοποιουμενοςαγαθοποι(ε)·ομεν·ος
Accαγαθοποιουμενηναγαθοποιουμενοναγαθοποι(ε)·ομεν·ηναγαθοποι(ε)·ομεν·ον
Datαγαθοποιουμενῃαγαθοποιουμενῳαγαθοποι(ε)·ομεν·ῃαγαθοποι(ε)·ομεν·ῳ
Genαγαθοποιουμενηςαγαθοποιουμενουαγαθοποι(ε)·ομεν·ηςαγαθοποι(ε)·ομεν·ου
PlVocαγαθοποιουμεναιαγαθοποιουμενοιαγαθοποιουμενααγαθοποι(ε)·ομεν·αιαγαθοποι(ε)·ομεν·οιαγαθοποι(ε)·ομεν·α
Nom
Accαγαθοποιουμεναςαγαθοποιουμενουςαγαθοποι(ε)·ομεν·αςαγαθοποι(ε)·ομεν·ους
Datαγαθοποιουμεναιςαγαθοποιουμενοιςαγαθοποι(ε)·ομεν·αιςαγαθοποι(ε)·ομεν·οις
Genαγαθοποιουμενωναγαθοποιουμενωναγαθοποι(ε)·ομεν·ωναγαθοποι(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαθοποιουνε·αγαθοποι(ε)·ονηγαθοποιουμηνε·αγαθοποι(ε)·ομην
2ndηγαθοποιειςε·αγαθοποι(ε)·εςηγαθοποιουε·αγαθοποι(ε)·ου
3rdηγαθοποιειε·αγαθοποι(ε)·εηγαθοποιειτοε·αγαθοποι(ε)·ετο
Pl1stηγαθοποιουμενε·αγαθοποι(ε)·ομενηγαθοποιουμεθαε·αγαθοποι(ε)·ομεθα
2ndηγαθοποιειτεε·αγαθοποι(ε)·ετεηγαθοποιεισθεε·αγαθοποι(ε)·εσθε
3rdηγαθοποιουν, ηγαθοποιουσανε·αγαθοποι(ε)·ον, ε·αγαθοποι(ε)·οσαν altηγαθοποιουντοε·αγαθοποι(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαθοποιησωαγαθοποιη·σωαγαθοποιησομαιαγαθοποιη·σομαι
2ndαγαθοποιησειςαγαθοποιη·σειςαγαθοποιησῃ[LXX], αγαθοποιησει, αγαθοποιησεσαιαγαθοποιη·σῃ, αγαθοποιη·σει classical, αγαθοποιη·σεσαι alt
3rdαγαθοποιησειαγαθοποιη·σειαγαθοποιησεταιαγαθοποιη·σεται
Pl1stαγαθοποιησομεναγαθοποιη·σομεναγαθοποιησομεθααγαθοποιη·σομεθα
2ndαγαθοποιησετεαγαθοποιη·σετεαγαθοποιησεσθεαγαθοποιη·σεσθε
3rdαγαθοποιησουσιν, αγαθοποιησουσιαγαθοποιη·σουσι(ν)αγαθοποιησονταιαγαθοποιη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαθοποιησοιμιαγαθοποιη·σοιμιαγαθοποιησοιμηναγαθοποιη·σοιμην
2ndαγαθοποιησοιςαγαθοποιη·σοιςαγαθοποιησοιοαγαθοποιη·σοιο
3rdαγαθοποιησοιαγαθοποιη·σοιαγαθοποιησοιτοαγαθοποιη·σοιτο
Pl1stαγαθοποιησοιμεναγαθοποιη·σοιμεναγαθοποιησοιμεθααγαθοποιη·σοιμεθα
2ndαγαθοποιησοιτεαγαθοποιη·σοιτεαγαθοποιησοισθεαγαθοποιη·σοισθε
3rdαγαθοποιησοιεναγαθοποιη·σοιεναγαθοποιησοιντοαγαθοποιη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαθοποιησειν​αγαθοποιη·σειν​αγαθοποιησεσθαι​αγαθοποιη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαθοποιησουσααγαθοποιησοναγαθοποιη·σουσ·ααγαθοποιη·σο[υ]ν[τ]
Nomαγαθοποιησωναγαθοποιη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαγαθοποιησουσαναγαθοποιησοντααγαθοποιη·σουσ·αναγαθοποιη·σο[υ]ντ·α
Datαγαθοποιησουσῃαγαθοποιησοντιαγαθοποιη·σουσ·ῃαγαθοποιη·σο[υ]ντ·ι
Genαγαθοποιησουσηςαγαθοποιησοντοςαγαθοποιη·σουσ·ηςαγαθοποιη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαγαθοποιησουσαιαγαθοποιησοντεςαγαθοποιησοντααγαθοποιη·σουσ·αιαγαθοποιη·σο[υ]ντ·εςαγαθοποιη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαγαθοποιησουσαςαγαθοποιησονταςαγαθοποιη·σουσ·αςαγαθοποιη·σο[υ]ντ·ας
Datαγαθοποιησουσαιςαγαθοποιησουσι, αγαθοποιησουσιναγαθοποιη·σουσ·αιςαγαθοποιη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαγαθοποιησουσωναγαθοποιησοντωναγαθοποιη·σουσ·ωναγαθοποιη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαθοποιησομενηαγαθοποιησομενεαγαθοποιη·σομεν·ηαγαθοποιη·σομεν·ε
Nomαγαθοποιησομενοςαγαθοποιη·σομεν·ος
Accαγαθοποιησομενηναγαθοποιησομενοναγαθοποιη·σομεν·ηναγαθοποιη·σομεν·ον
Datαγαθοποιησομενῃαγαθοποιησομενῳαγαθοποιη·σομεν·ῃαγαθοποιη·σομεν·ῳ
Genαγαθοποιησομενηςαγαθοποιησομενουαγαθοποιη·σομεν·ηςαγαθοποιη·σομεν·ου
PlVocαγαθοποιησομεναιαγαθοποιησομενοιαγαθοποιησομενααγαθοποιη·σομεν·αιαγαθοποιη·σομεν·οιαγαθοποιη·σομεν·α
Nom
Accαγαθοποιησομεναςαγαθοποιησομενουςαγαθοποιη·σομεν·αςαγαθοποιη·σομεν·ους
Datαγαθοποιησομεναιςαγαθοποιησομενοιςαγαθοποιη·σομεν·αιςαγαθοποιη·σομεν·οις
Genαγαθοποιησομενωναγαθοποιησομενωναγαθοποιη·σομεν·ωναγαθοποιη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαθοποιησαε·αγαθοποιη·σαηγαθοποιησαμηνε·αγαθοποιη·σαμην
2ndηγαθοποιησαςε·αγαθοποιη·σαςηγαθοποιησωε·αγαθοποιη·σω
3rdηγαθοποιησεν[LXX], ηγαθοποιησεε·αγαθοποιη·σε(ν), ε·αγαθοποιη·σε(ν)ηγαθοποιησατοε·αγαθοποιη·σατο
Pl1stηγαθοποιησαμενε·αγαθοποιη·σαμενηγαθοποιησαμεθαε·αγαθοποιη·σαμεθα
2ndηγαθοποιησατεε·αγαθοποιη·σατεηγαθοποιησασθεε·αγαθοποιη·σασθε
3rdηγαθοποιησανε·αγαθοποιη·σανηγαθοποιησαντοε·αγαθοποιη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαθοποιησωαγαθοποιη·σωαγαθοποιησωμαιαγαθοποιη·σωμαι
2ndαγαθοποιησῃςαγαθοποιη·σῃςαγαθοποιησῃ[LXX]αγαθοποιη·σῃ
3rdαγαθοποιησῃ[LXX]αγαθοποιη·σῃαγαθοποιησηταιαγαθοποιη·σηται
Pl1stαγαθοποιησωμεναγαθοποιη·σωμεναγαθοποιησωμεθααγαθοποιη·σωμεθα
2ndαγαθοποιησητεαγαθοποιη·σητεαγαθοποιησησθεαγαθοποιη·σησθε
3rdαγαθοποιησωσιν, αγαθοποιησωσιαγαθοποιη·σωσι(ν)αγαθοποιησωνταιαγαθοποιη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαθοποιησαιμιαγαθοποιη·σαιμιαγαθοποιησαιμηναγαθοποιη·σαιμην
2ndαγαθοποιησαις, αγαθοποιησειαςαγαθοποιη·σαις, αγαθοποιη·σειας classicalαγαθοποιησαιοαγαθοποιη·σαιο
3rdαγαθοποιησαι[GNT][LXX], αγαθοποιησειεαγαθοποιη·σαι, αγαθοποιη·σειε classicalαγαθοποιησαιτοαγαθοποιη·σαιτο
Pl1stαγαθοποιησαιμεναγαθοποιη·σαιμεναγαθοποιησαιμεθααγαθοποιη·σαιμεθα
2ndαγαθοποιησαιτεαγαθοποιη·σαιτεαγαθοποιησαισθεαγαθοποιη·σαισθε
3rdαγαθοποιησαιεν, αγαθοποιησαισαν, αγαθοποιησειαν, αγαθοποιησειεναγαθοποιη·σαιεν, αγαθοποιη·σαισαν alt, αγαθοποιη·σειαν classical, αγαθοποιη·σειεν classicalαγαθοποιησαιντοαγαθοποιη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαθοποιησοναγαθοποιη·σοναγαθοποιησαι[GNT][LXX]αγαθοποιη·σαι
3rdαγαθοποιησατωαγαθοποιη·σατωαγαθοποιησασθωαγαθοποιη·σασθω
Pl1st
2ndαγαθοποιησατεαγαθοποιη·σατεαγαθοποιησασθεαγαθοποιη·σασθε
3rdαγαθοποιησατωσαν, αγαθοποιησαντωναγαθοποιη·σατωσαν, αγαθοποιη·σαντων classicalαγαθοποιησασθωσαν, αγαθοποιησασθωναγαθοποιη·σασθωσαν, αγαθοποιη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαθοποιησαι[GNT][LXX]​αγαθοποιη·σαιαγαθοποιησασθαι​αγαθοποιη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαθοποιησασααγαθοποιησαςαγαθοποιησαναγαθοποιη·σασ·ααγαθοποιη·σα[ντ]·ςαγαθοποιη·σαν[τ]
Nom
Accαγαθοποιησασαναγαθοποιησαντααγαθοποιη·σασ·αναγαθοποιη·σαντ·α
Datαγαθοποιησασῃαγαθοποιησαντιαγαθοποιη·σασ·ῃαγαθοποιη·σαντ·ι
Genαγαθοποιησασηςαγαθοποιησαντοςαγαθοποιη·σασ·ηςαγαθοποιη·σαντ·ος
PlVocαγαθοποιησασαιαγαθοποιησαντεςαγαθοποιησαντααγαθοποιη·σασ·αιαγαθοποιη·σαντ·εςαγαθοποιη·σαντ·α
Nom
Accαγαθοποιησασαςαγαθοποιησανταςαγαθοποιη·σασ·αςαγαθοποιη·σαντ·ας
Datαγαθοποιησασαιςαγαθοποιησασι, αγαθοποιησασιναγαθοποιη·σασ·αιςαγαθοποιη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγαθοποιησασωναγαθοποιησαντωναγαθοποιη·σασ·ωναγαθοποιη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαθοποιησαμενηαγαθοποιησαμενεαγαθοποιη·σαμεν·ηαγαθοποιη·σαμεν·ε
Nomαγαθοποιησαμενοςαγαθοποιη·σαμεν·ος
Accαγαθοποιησαμενηναγαθοποιησαμενοναγαθοποιη·σαμεν·ηναγαθοποιη·σαμεν·ον
Datαγαθοποιησαμενῃαγαθοποιησαμενῳαγαθοποιη·σαμεν·ῃαγαθοποιη·σαμεν·ῳ
Genαγαθοποιησαμενηςαγαθοποιησαμενουαγαθοποιη·σαμεν·ηςαγαθοποιη·σαμεν·ου
PlVocαγαθοποιησαμεναιαγαθοποιησαμενοιαγαθοποιησαμενααγαθοποιη·σαμεν·αιαγαθοποιη·σαμεν·οιαγαθοποιη·σαμεν·α
Nom
Accαγαθοποιησαμεναςαγαθοποιησαμενουςαγαθοποιη·σαμεν·αςαγαθοποιη·σαμεν·ους
Datαγαθοποιησαμεναιςαγαθοποιησαμενοιςαγαθοποιη·σαμεν·αιςαγαθοποιη·σαμεν·οις
Genαγαθοποιησαμενωναγαθοποιησαμενωναγαθοποιη·σαμεν·ωναγαθοποιη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 20:48:06 EST