ψυχη • YUCH YUXH • psuchē

Search: ψυχῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψυχήψυχήlexical form
ψυχηψῦχοςψυχ(ε)·α(neu) nom|acc|voc pl
ψυχῃ; ψυχηψυχήψυχ·ῃ; ψυχ·η(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg
ψυχῃ; ψυχῃ; ψυχῃψύχωψυχ·ῃ; ψυχ·ῃ; ψυχ·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocψυχη[GNT][LXX]ψυχ·η
Nom
Accψυχην[GNT][LXX]ψυχ·ην
Datψυχῃ[GNT][LXX]ψυχ·ῃ
Genψυχης[GNT][LXX]ψυχ·ης
PlVocψυχαι[GNT][LXX]ψυχ·αι
Nom
Accψυχας[GNT][LXX]ψυχ·ας
Datψυχαις[GNT][LXX]ψυχ·αις
Genψυχων[GNT][LXX]ψυχ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 14-Apr-2021 13:56:45 EDT