ψηλαφαω • YHLAFAW • psēlaphaō

Search: ψηλαφησαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψηλαφησαι; ψηλαφησαι; ψηλαφησαιψηλαφάωψηλαφη·σαι; ψηλαφη·σαι; ψηλαφη·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψηλαφησαιψηλαφάωψηλαφη·σαι1aor mp imp 2nd sg
ψηλαφησαιψηλαφάωψηλαφη·σαι1aor act opt 3rd sg
ψηλαφησαιψηλαφάωψηλαφη·σαι1aor act inf

ψηλαφάω (ψηλαφ(α)-, ψηλαφη·σ-, ψηλαφη·σ-, -, -, ψηλαφη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψηλαφωψηλαφ(α)·ωψηλαφωμαιψηλαφ(α)·ομαι
2ndψηλαφᾳςψηλαφ(α)·ειςψηλαφᾳ, ψηλαφασαιψηλαφ(α)·ῃ, ψηλαφ(α)·ει classical, ψηλαφ(α)·εσαι alt
3rdψηλαφᾳψηλαφ(α)·ειψηλαφαταιψηλαφ(α)·εται
Pl1stψηλαφωμενψηλαφ(α)·ομενψηλαφωμεθαψηλαφ(α)·ομεθα
2ndψηλαφατεψηλαφ(α)·ετεψηλαφασθεψηλαφ(α)·εσθε
3rdψηλαφωσιν, ψηλαφωσιψηλαφ(α)·ουσι(ν)ψηλαφωνταιψηλαφ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψηλαφωψηλαφ(α)·ωψηλαφωμαιψηλαφ(α)·ωμαι
2ndψηλαφᾳςψηλαφ(α)·ῃςψηλαφᾳψηλαφ(α)·ῃ
3rdψηλαφᾳψηλαφ(α)·ῃψηλαφαταιψηλαφ(α)·ηται
Pl1stψηλαφωμενψηλαφ(α)·ωμενψηλαφωμεθαψηλαφ(α)·ωμεθα
2ndψηλαφατεψηλαφ(α)·ητεψηλαφασθεψηλαφ(α)·ησθε
3rdψηλαφωσιν, ψηλαφωσιψηλαφ(α)·ωσι(ν)ψηλαφωνταιψηλαφ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψηλαφῳμιψηλαφ(α)·οιμιψηλαφῳμηνψηλαφ(α)·οιμην
2ndψηλαφῳςψηλαφ(α)·οιςψηλαφῳοψηλαφ(α)·οιο
3rdψηλαφῳψηλαφ(α)·οιψηλαφῳτοψηλαφ(α)·οιτο
Pl1stψηλαφῳμενψηλαφ(α)·οιμενψηλαφῳμεθαψηλαφ(α)·οιμεθα
2ndψηλαφῳτεψηλαφ(α)·οιτεψηλαφῳσθεψηλαφ(α)·οισθε
3rdψηλαφῳεν, ψηλαφῳσανψηλαφ(α)·οιεν, ψηλαφ(α)·οισαν altψηλαφῳντοψηλαφ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndψηλαφαψηλαφ(α)·εψηλαφωψηλαφ(α)·ου
3rdψηλαφατωψηλαφ(α)·ετωψηλαφασθωψηλαφ(α)·εσθω
Pl1st
2ndψηλαφατεψηλαφ(α)·ετεψηλαφασθεψηλαφ(α)·εσθε
3rdψηλαφατωσαν, ψηλαφωντωνψηλαφ(α)·ετωσαν, ψηλαφ(α)·οντων classicalψηλαφασθωσαν, ψηλαφασθωνψηλαφ(α)·εσθωσαν, ψηλαφ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψηλαφᾳν, ψηλαφαν​ψηλαφ(α)·ειν, ψηλαφ(α)·ειν > ψηλαφαν​ψηλαφασθαι​ψηλαφ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψηλαφωσαψηλαφων[LXX]ψηλαφ(α)·ουσ·αψηλαφ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomψηλαφων[LXX]ψηλαφ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accψηλαφωσανψηλαφωνταψηλαφ(α)·ουσ·ανψηλαφ(α)·ο[υ]ντ·α
Datψηλαφωσῃψηλαφωντιψηλαφ(α)·ουσ·ῃψηλαφ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genψηλαφωσηςψηλαφωντοςψηλαφ(α)·ουσ·ηςψηλαφ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocψηλαφωσαιψηλαφωντεςψηλαφωνταψηλαφ(α)·ουσ·αιψηλαφ(α)·ο[υ]ντ·εςψηλαφ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accψηλαφωσαςψηλαφωνταςψηλαφ(α)·ουσ·αςψηλαφ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datψηλαφωσαιςψηλαφωσι, ψηλαφωσινψηλαφ(α)·ουσ·αιςψηλαφ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genψηλαφωσωνψηλαφωντωνψηλαφ(α)·ουσ·ωνψηλαφ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψηλαφωμενηψηλαφωμενεψηλαφ(α)·ομεν·ηψηλαφ(α)·ομεν·ε
Nomψηλαφωμενοςψηλαφ(α)·ομεν·ος
Accψηλαφωμενηνψηλαφωμενονψηλαφ(α)·ομεν·ηνψηλαφ(α)·ομεν·ον
Datψηλαφωμενῃψηλαφωμενῳ[GNT]ψηλαφ(α)·ομεν·ῃψηλαφ(α)·ομεν·ῳ
Genψηλαφωμενηςψηλαφωμενουψηλαφ(α)·ομεν·ηςψηλαφ(α)·ομεν·ου
PlVocψηλαφωμεναιψηλαφωμενοιψηλαφωμεναψηλαφ(α)·ομεν·αιψηλαφ(α)·ομεν·οιψηλαφ(α)·ομεν·α
Nom
Accψηλαφωμεναςψηλαφωμενουςψηλαφ(α)·ομεν·αςψηλαφ(α)·ομεν·ους
Datψηλαφωμεναιςψηλαφωμενοιςψηλαφ(α)·ομεν·αιςψηλαφ(α)·ομεν·οις
Genψηλαφωμενωνψηλαφωμενωνψηλαφ(α)·ομεν·ωνψηλαφ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψηλαφωνε·ψηλαφ(α)·ονεψηλαφωμηνε·ψηλαφ(α)·ομην
2ndεψηλαφαςε·ψηλαφ(α)·εςεψηλαφωε·ψηλαφ(α)·ου
3rdεψηλαφαε·ψηλαφ(α)·εεψηλαφατοε·ψηλαφ(α)·ετο
Pl1stεψηλαφωμενε·ψηλαφ(α)·ομενεψηλαφωμεθαε·ψηλαφ(α)·ομεθα
2ndεψηλαφατεε·ψηλαφ(α)·ετεεψηλαφασθεε·ψηλαφ(α)·εσθε
3rdεψηλαφων, εψηλαφωσανε·ψηλαφ(α)·ον, ε·ψηλαφ(α)·οσαν altεψηλαφωντοε·ψηλαφ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψηλαφησω[LXX]ψηλαφη·σωψηλαφησομαιψηλαφη·σομαι
2ndψηλαφησειςψηλαφη·σειςψηλαφησῃ[LXX], ψηλαφησει, ψηλαφησεσαιψηλαφη·σῃ, ψηλαφη·σει classical, ψηλαφη·σεσαι alt
3rdψηλαφησειψηλαφη·σειψηλαφησεταιψηλαφη·σεται
Pl1stψηλαφησομενψηλαφη·σομενψηλαφησομεθαψηλαφη·σομεθα
2ndψηλαφησετεψηλαφη·σετεψηλαφησεσθεψηλαφη·σεσθε
3rdψηλαφησουσιν[LXX], ψηλαφησουσιψηλαφη·σουσι(ν), ψηλαφη·σουσι(ν)ψηλαφησονταιψηλαφη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψηλαφησοιμιψηλαφη·σοιμιψηλαφησοιμηνψηλαφη·σοιμην
2ndψηλαφησοιςψηλαφη·σοιςψηλαφησοιοψηλαφη·σοιο
3rdψηλαφησοιψηλαφη·σοιψηλαφησοιτοψηλαφη·σοιτο
Pl1stψηλαφησοιμενψηλαφη·σοιμενψηλαφησοιμεθαψηλαφη·σοιμεθα
2ndψηλαφησοιτεψηλαφη·σοιτεψηλαφησοισθεψηλαφη·σοισθε
3rdψηλαφησοιενψηλαφη·σοιενψηλαφησοιντοψηλαφη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψηλαφησειν​ψηλαφη·σειν​ψηλαφησεσθαι​ψηλαφη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψηλαφησουσαψηλαφησονψηλαφη·σουσ·αψηλαφη·σο[υ]ν[τ]
Nomψηλαφησωνψηλαφη·σο[υ]ν[τ]·^
Accψηλαφησουσανψηλαφησονταψηλαφη·σουσ·ανψηλαφη·σο[υ]ντ·α
Datψηλαφησουσῃψηλαφησοντιψηλαφη·σουσ·ῃψηλαφη·σο[υ]ντ·ι
Genψηλαφησουσηςψηλαφησοντοςψηλαφη·σουσ·ηςψηλαφη·σο[υ]ντ·ος
PlVocψηλαφησουσαιψηλαφησοντεςψηλαφησονταψηλαφη·σουσ·αιψηλαφη·σο[υ]ντ·εςψηλαφη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accψηλαφησουσαςψηλαφησονταςψηλαφη·σουσ·αςψηλαφη·σο[υ]ντ·ας
Datψηλαφησουσαιςψηλαφησουσι, ψηλαφησουσιν[LXX]ψηλαφη·σουσ·αιςψηλαφη·σου[ντ]·σι(ν), ψηλαφη·σου[ντ]·σι(ν)
Genψηλαφησουσωνψηλαφησοντωνψηλαφη·σουσ·ωνψηλαφη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψηλαφησομενηψηλαφησομενεψηλαφη·σομεν·ηψηλαφη·σομεν·ε
Nomψηλαφησομενοςψηλαφη·σομεν·ος
Accψηλαφησομενηνψηλαφησομενονψηλαφη·σομεν·ηνψηλαφη·σομεν·ον
Datψηλαφησομενῃψηλαφησομενῳψηλαφη·σομεν·ῃψηλαφη·σομεν·ῳ
Genψηλαφησομενηςψηλαφησομενουψηλαφη·σομεν·ηςψηλαφη·σομεν·ου
PlVocψηλαφησομεναιψηλαφησομενοιψηλαφησομεναψηλαφη·σομεν·αιψηλαφη·σομεν·οιψηλαφη·σομεν·α
Nom
Accψηλαφησομεναςψηλαφησομενουςψηλαφη·σομεν·αςψηλαφη·σομεν·ους
Datψηλαφησομεναιςψηλαφησομενοιςψηλαφη·σομεν·αιςψηλαφη·σομεν·οις
Genψηλαφησομενωνψηλαφησομενωνψηλαφη·σομεν·ωνψηλαφη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψηλαφησαε·ψηλαφη·σαεψηλαφησαμηνε·ψηλαφη·σαμην
2ndεψηλαφησαςε·ψηλαφη·σαςεψηλαφησωε·ψηλαφη·σω
3rdεψηλαφησεν[LXX], εψηλαφησεε·ψηλαφη·σε(ν), ε·ψηλαφη·σε(ν)εψηλαφησατοε·ψηλαφη·σατο
Pl1stεψηλαφησαμενε·ψηλαφη·σαμενεψηλαφησαμεθαε·ψηλαφη·σαμεθα
2ndεψηλαφησατεε·ψηλαφη·σατεεψηλαφησασθεε·ψηλαφη·σασθε
3rdεψηλαφησαν[GNT]ε·ψηλαφη·σανεψηλαφησαντοε·ψηλαφη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψηλαφησω[LXX]ψηλαφη·σωψηλαφησωμαιψηλαφη·σωμαι
2ndψηλαφησῃςψηλαφη·σῃςψηλαφησῃ[LXX]ψηλαφη·σῃ
3rdψηλαφησῃ[LXX]ψηλαφη·σῃψηλαφησηταιψηλαφη·σηται
Pl1stψηλαφησωμενψηλαφη·σωμενψηλαφησωμεθαψηλαφη·σωμεθα
2ndψηλαφησητεψηλαφη·σητεψηλαφησησθεψηλαφη·σησθε
3rdψηλαφησωσιν, ψηλαφησωσιψηλαφη·σωσι(ν)ψηλαφησωνταιψηλαφη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψηλαφησαιμιψηλαφη·σαιμιψηλαφησαιμηνψηλαφη·σαιμην
2ndψηλαφησαις, ψηλαφησειαςψηλαφη·σαις, ψηλαφη·σειας classicalψηλαφησαιοψηλαφη·σαιο
3rdψηλαφησαι[LXX], ψηλαφησειεψηλαφη·σαι, ψηλαφη·σειε classicalψηλαφησαιτοψηλαφη·σαιτο
Pl1stψηλαφησαιμενψηλαφη·σαιμενψηλαφησαιμεθαψηλαφη·σαιμεθα
2ndψηλαφησαιτεψηλαφη·σαιτεψηλαφησαισθεψηλαφη·σαισθε
3rdψηλαφησαιεν, ψηλαφησαισαν[LXX], ψηλαφησειαν[GNT], ψηλαφησειενψηλαφη·σαιεν, ψηλαφη·σαισαν alt, ψηλαφη·σειαν classical, ψηλαφη·σειεν classicalψηλαφησαιντοψηλαφη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndψηλαφησονψηλαφη·σονψηλαφησαι[LXX]ψηλαφη·σαι
3rdψηλαφησατωψηλαφη·σατωψηλαφησασθωψηλαφη·σασθω
Pl1st
2ndψηλαφησατε[GNT]ψηλαφη·σατεψηλαφησασθεψηλαφη·σασθε
3rdψηλαφησατωσαν, ψηλαφησαντωνψηλαφη·σατωσαν, ψηλαφη·σαντων classicalψηλαφησασθωσαν, ψηλαφησασθωνψηλαφη·σασθωσαν, ψηλαφη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψηλαφησαι[LXX]​ψηλαφη·σαιψηλαφησασθαι​ψηλαφη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψηλαφησασαψηλαφησαςψηλαφησανψηλαφη·σασ·αψηλαφη·σα[ντ]·ςψηλαφη·σαν[τ]
Nom
Accψηλαφησασανψηλαφησανταψηλαφη·σασ·ανψηλαφη·σαντ·α
Datψηλαφησασῃψηλαφησαντιψηλαφη·σασ·ῃψηλαφη·σαντ·ι
Genψηλαφησασηςψηλαφησαντοςψηλαφη·σασ·ηςψηλαφη·σαντ·ος
PlVocψηλαφησασαιψηλαφησαντεςψηλαφησανταψηλαφη·σασ·αιψηλαφη·σαντ·εςψηλαφη·σαντ·α
Nom
Accψηλαφησασαςψηλαφησανταςψηλαφη·σασ·αςψηλαφη·σαντ·ας
Datψηλαφησασαιςψηλαφησασι, ψηλαφησασινψηλαφη·σασ·αιςψηλαφη·σα[ντ]·σι(ν)
Genψηλαφησασωνψηλαφησαντωνψηλαφη·σασ·ωνψηλαφη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψηλαφησαμενηψηλαφησαμενεψηλαφη·σαμεν·ηψηλαφη·σαμεν·ε
Nomψηλαφησαμενοςψηλαφη·σαμεν·ος
Accψηλαφησαμενηνψηλαφησαμενονψηλαφη·σαμεν·ηνψηλαφη·σαμεν·ον
Datψηλαφησαμενῃψηλαφησαμενῳψηλαφη·σαμεν·ῃψηλαφη·σαμεν·ῳ
Genψηλαφησαμενηςψηλαφησαμενουψηλαφη·σαμεν·ηςψηλαφη·σαμεν·ου
PlVocψηλαφησαμεναιψηλαφησαμενοιψηλαφησαμεναψηλαφη·σαμεν·αιψηλαφη·σαμεν·οιψηλαφη·σαμεν·α
Nom
Accψηλαφησαμεναςψηλαφησαμενουςψηλαφη·σαμεν·αςψηλαφη·σαμεν·ους
Datψηλαφησαμεναιςψηλαφησαμενοιςψηλαφη·σαμεν·αιςψηλαφη·σαμεν·οις
Genψηλαφησαμενωνψηλαφησαμενωνψηλαφη·σαμεν·ωνψηλαφη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεψηλαφηθηνε·ψηλαφη·θην
2ndεψηλαφηθηςε·ψηλαφη·θης
3rdεψηλαφηθηε·ψηλαφη·θη
Pl1stεψηλαφηθημενε·ψηλαφη·θημεν
2ndεψηλαφηθητεε·ψηλαφη·θητε
3rdεψηλαφηθησανε·ψηλαφη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stψηλαφηθησομαιψηλαφη·θησομαι
2ndψηλαφηθησῃ, ψηλαφηθησειψηλαφη·θησῃ, ψηλαφη·θησει classical
3rdψηλαφηθησεται[LXX]ψηλαφη·θησεται
Pl1stψηλαφηθησομεθαψηλαφη·θησομεθα
2ndψηλαφηθησεσθεψηλαφη·θησεσθε
3rdψηλαφηθησονταιψηλαφη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stψηλαφηθωψηλαφη·θω
2ndψηλαφηθῃςψηλαφη·θῃς
3rdψηλαφηθῃψηλαφη·θῃ
Pl1stψηλαφηθωμενψηλαφη·θωμεν
2ndψηλαφηθητεψηλαφη·θητε
3rdψηλαφηθωσιν, ψηλαφηθωσιψηλαφη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stψηλαφηθειηνψηλαφη·θειην
2ndψηλαφηθειηςψηλαφη·θειης
3rdψηλαφηθειηψηλαφη·θειη
Pl1stψηλαφηθειημεν, ψηλαφηθειμενψηλαφη·θειημεν, ψηλαφη·θειμεν classical
2ndψηλαφηθειητε, ψηλαφηθειτεψηλαφη·θειητε, ψηλαφη·θειτε classical
3rdψηλαφηθειησαν, ψηλαφηθειενψηλαφη·θειησαν, ψηλαφη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stψηλαφηθησοιμηνψηλαφη·θησοιμην
2ndψηλαφηθησοιοψηλαφη·θησοιο
3rdψηλαφηθησοιτοψηλαφη·θησοιτο
Pl1stψηλαφηθησοιμεθαψηλαφη·θησοιμεθα
2ndψηλαφηθησοισθεψηλαφη·θησοισθε
3rdψηλαφηθησοιντοψηλαφη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndψηλαφηθητιψηλαφη·θητι
3rdψηλαφηθητωψηλαφη·θητω
Pl1st
2ndψηλαφηθητεψηλαφη·θητε
3rdψηλαφηθητωσαν, ψηλαφηθεντωνψηλαφη·θητωσαν, ψηλαφη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ψηλαφηθηναι​ψηλαφη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ψηλαφηθησεσθαι​ψηλαφη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψηλαφηθεισαψηλαφηθειςψηλαφηθενψηλαφη·θεισ·αψηλαφη·θει[ντ]·ςψηλαφη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accψηλαφηθεισανψηλαφηθενταψηλαφη·θεισ·ανψηλαφη·θε[ι]ντ·α
Datψηλαφηθεισῃψηλαφηθεντιψηλαφη·θεισ·ῃψηλαφη·θε[ι]ντ·ι
Genψηλαφηθεισηςψηλαφηθεντοςψηλαφη·θεισ·ηςψηλαφη·θε[ι]ντ·ος
PlVocψηλαφηθεισαιψηλαφηθεντεςψηλαφηθενταψηλαφη·θεισ·αιψηλαφη·θε[ι]ντ·εςψηλαφη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accψηλαφηθεισαςψηλαφηθενταςψηλαφη·θεισ·αςψηλαφη·θε[ι]ντ·ας
Datψηλαφηθεισαιςψηλαφηθεισι, ψηλαφηθεισινψηλαφη·θεισ·αιςψηλαφη·θει[ντ]·σι(ν)
Genψηλαφηθεισωνψηλαφηθεντωνψηλαφη·θεισ·ωνψηλαφη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψηλαφηθησομενηψηλαφηθησομενεψηλαφη·θησομεν·ηψηλαφη·θησομεν·ε
Nomψηλαφηθησομενοςψηλαφη·θησομεν·ος
Accψηλαφηθησομενηνψηλαφηθησομενονψηλαφη·θησομεν·ηνψηλαφη·θησομεν·ον
Datψηλαφηθησομενῃψηλαφηθησομενῳψηλαφη·θησομεν·ῃψηλαφη·θησομεν·ῳ
Genψηλαφηθησομενηςψηλαφηθησομενουψηλαφη·θησομεν·ηςψηλαφη·θησομεν·ου
PlVocψηλαφηθησομεναιψηλαφηθησομενοιψηλαφηθησομεναψηλαφη·θησομεν·αιψηλαφη·θησομεν·οιψηλαφη·θησομεν·α
Nom
Accψηλαφηθησομεναςψηλαφηθησομενουςψηλαφη·θησομεν·αςψηλαφη·θησομεν·ους
Datψηλαφηθησομεναιςψηλαφηθησομενοιςψηλαφη·θησομεν·αιςψηλαφη·θησομεν·οις
Genψηλαφηθησομενωνψηλαφηθησομενωνψηλαφη·θησομεν·ωνψηλαφη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:18:19 EST