ψευδος • YEUDOS • pseudos

Search: ψευδη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψευδηψεῦδοςψευδ(ε)·α(neu) nom|acc|voc pl
ψευδῃ; ψευδῃψεύδομαιψευδ·ῃ; ψευδ·ῃpres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
ψευδη; ψευδη; ψευδηψευδήςψευδ(ε)·α; ψευδ(ε)·α; ψευδ(ε)·αmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc pl

ψεῦδο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocψευδος[GNT][LXX]ψευδ(ο)·ς
Nom
Acc
Datψευδει[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ι
Genψευδους[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ος
PlVocψευδη[LXX]ψευδ(ε)·α
Nom
Acc
Datψευδεσι[LXX], ψευδεσιν[GNT][LXX]ψευδ(ε)·σι(ν)
Genψευδων[LXX]ψευδ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 07:11:07 EST