ψευδης • YEUDHS • pseudēs

Search: ψευδεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψευδεις; ψευδεις; ψευδεις; ψευδειςψευδήςψευδ(ε)·ας; ψευδ(ε)·ας; ψευδ(ε)·ες; ψευδ(ε)·εςmas acc pl; fem acc pl; mas nom|voc pl; fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψευδειςψευδήςψευδ(ε)·αςmas acc pl
ψευδειςψευδήςψευδ(ε)·αςfem acc pl
ψευδειςψευδήςψευδ(ε)·εςmas nom|voc pl
ψευδειςψευδήςψευδ(ε)·εςfem nom|voc pl

ψευδής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψευδες[LXX]ψευδ(ε)·ς
Nomψευδης[LXX]ψευδ(ε)·^ς
Accψευδη[LXX]ψευδ(ε)·α
Datψευδει[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ι
Genψευδους[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ος
PlVocψευδεις[GNT][LXX]ψευδη[LXX]ψευδ(ε)·εςψευδ(ε)·α
Nom
Accψευδεις[GNT][LXX]ψευδ(ε)·ας
Datψευδεσι[LXX], ψευδεσιν[GNT][LXX]ψευδ(ε)·σι(ν)
Genψευδων[LXX]ψευδ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 16:19:15 EST