χαραξ • CARAX XARAC • charax

Search: χαρακες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χαρακεςχάραξχαρακ·ες(mas) nom|voc pl

χάραξ, -ακος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχαραξχαρακ·ς
Nom
Accχαρακα[GNT][LXX]χαρακ·α
Datχαρακι[LXX]χαρακ·ι
Genχαρακοςχαρακ·ος
PlVocχαρακες[LXX]χαρακ·ες
Nom
Accχαρακας[LXX]χαρακ·ας
Datχαραξι, χαραξινχαρακ·σι(ν)
Genχαρακωνχαρακ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 04:13:51 EDT