χωλος • CWLOS XWLOS • chōlos

Search: χωλον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χωλον; χωλονχωλόςχωλ·ον; χωλ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χωλονχωλόςχωλ·ονmas acc sg
χωλονχωλόςχωλ·ονneu nom|acc|voc sg

χωλός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχωληχωλεχωλ·ηχωλ·ε
Nomχωλος[GNT][LXX]χωλ·ος
Accχωληνχωλον[GNT][LXX]χωλ·ηνχωλ·ον
Datχωλῃχωλῳχωλ·ῃχωλ·ῳ
Genχωληςχωλου[GNT]χωλ·ηςχωλ·ου
PlVocχωλαιχωλοι[GNT][LXX]χωλα[LXX]χωλ·αιχωλ·οιχωλ·α
Nom
Accχωλαςχωλους[GNT][LXX]χωλ·αςχωλ·ους
Datχωλαιςχωλοιςχωλ·αιςχωλ·οις
Genχωλων[GNT][LXX]χωλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 02:28:12 EST