χωλος • CWLOS XWLOS • chōlos

Search: χωλοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χωλοιχωλόςχωλ·οιmas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χωλοιχωλόςχωλ·οιmas nom|voc pl

χωλός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχωληχωλεχωλ·ηχωλ·ε
Nomχωλος[GNT][LXX]χωλ·ος
Accχωληνχωλον[GNT][LXX]χωλ·ηνχωλ·ον
Datχωλῃχωλῳχωλ·ῃχωλ·ῳ
Genχωληςχωλου[GNT]χωλ·ηςχωλ·ου
PlVocχωλαιχωλοι[GNT][LXX]χωλα[LXX]χωλ·αιχωλ·οιχωλ·α
Nom
Accχωλαςχωλους[GNT][LXX]χωλ·αςχωλ·ους
Datχωλαιςχωλοιςχωλ·αιςχωλ·οις
Genχωλων[GNT][LXX]χωλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:40:14 EST