χρυσους χρυσεος • CRUSOUS CRUSEOS XRUSOUS XRUSEOS • chrusous chruseos

Search: χρυσουν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρυσουν; χρυσουνχρυσοῦςχρυσ(ε)·ον; χρυσ(ε)·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
χρυσουν; χρυσουν; χρυσουνχρυσόωχρυσ(ο)·ειν; χρυσ(ο)·ο[υ]ν[τ]; χρυσ(ο)·ο[υ]ν[τ]pres act inf; pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρυσουνχρυσόωχρυσ(ο)·εινpres act inf
χρυσουνχρυσόωχρυσ(ο)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
χρυσουνχρυσόωχρυσ(ο)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg
χρυσουνχρυσοῦςχρυσ(ε)·ονmas acc sg
χρυσουνχρυσοῦςχρυσ(ε)·ονneu nom|acc|voc sg

χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρυση[GNT][LXX]χρυσους[GNT][LXX]χρυσ(ε)·η
Nom
Accχρυσην[GNT][LXX], χρυσαν[GNT]χρυσουν[GNT][LXX]χρυσ(ε)·ην, irreg. χρυσ(ε)·αν (for χρυσ(ε)·ην > χρυσην)χρυσ(ε)·ον
Datχρυσῃ[LXX]χρυσῳ[GNT][LXX]χρυσ(ε)·ῃχρυσ(ε)·ῳ
Genχρυσης[LXX]χρυσου[GNT][LXX]χρυσ(ε)·ηςχρυσ(ε)·ου
PlVocχρυσαι[LXX]χρυσοι[GNT][LXX]χρυσα[GNT][LXX]χρυσ(ε)·αιχρυσ(ε)·οιχρυσ(ε)·α
Nom
Accχρυσας[GNT][LXX]χρυσους[GNT][LXX]χρυσ(ε)·αςχρυσ(ε)·ους
Datχρυσαιςχρυσοις[LXX]χρυσ(ε)·αιςχρυσ(ε)·οις
Genχρυσων[GNT][LXX]χρυσ(ε)·ων
2-1-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρυσεηχρυσεος[LXX]χρυσε·η
Nom
Accχρυσεηνχρυσεον[LXX]χρυσε·ηνχρυσε·ον
Datχρυσεῃχρυσεῳχρυσε·ῃχρυσε·ῳ
Genχρυσεηςχρυσεουχρυσε·ηςχρυσε·ου
PlVocχρυσεαιχρυσεοι[LXX]χρυσεαχρυσε·αιχρυσε·οιχρυσε·α
Nom
Accχρυσεαςχρυσεουςχρυσε·αςχρυσε·ους
Datχρυσεαιςχρυσεοιςχρυσε·αιςχρυσε·οις
Genχρυσεων[LXX]χρυσε·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 01:03:31 EST