χρυσους χρυσεος • CRUSOUS CRUSEOS XRUSOUS XRUSEOS • chrusous chruseos

Search: χρυσοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρυσοιχρυσοῦςχρυσ(ε)·οιmas nom|voc pl
χρυσοι; χρυσοι; χρυσοι; χρυσοι; χρυσοι; χρυσοιχρυσόωχρυσ(ο)·οι; χρυσ(ο)·ει; χρυσ(ο)·ῃ; χρυσ(ο)·ῃ; χρυσ(ο)·ει; χρυσ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρυσοιχρυσόωχρυσ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
χρυσοιχρυσόωχρυσ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
χρυσοιχρυσόωχρυσ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
χρυσοιχρυσόωχρυσ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
χρυσοιχρυσόωχρυσ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
χρυσοιχρυσόωχρυσ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
χρυσοιχρυσοῦςχρυσ(ε)·οιmas nom|voc pl

χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρυση[GNT][LXX]χρυσους[GNT][LXX]χρυσ(ε)·η
Nom
Accχρυσην[GNT][LXX], χρυσαν[GNT]χρυσουν[GNT][LXX]χρυσ(ε)·ην, irreg. χρυσ(ε)·αν (for χρυσ(ε)·ην > χρυσην)χρυσ(ε)·ον
Datχρυσῃ[LXX]χρυσῳ[GNT][LXX]χρυσ(ε)·ῃχρυσ(ε)·ῳ
Genχρυσης[LXX]χρυσου[GNT][LXX]χρυσ(ε)·ηςχρυσ(ε)·ου
PlVocχρυσαι[LXX]χρυσοι[GNT][LXX]χρυσα[GNT][LXX]χρυσ(ε)·αιχρυσ(ε)·οιχρυσ(ε)·α
Nom
Accχρυσας[GNT][LXX]χρυσους[GNT][LXX]χρυσ(ε)·αςχρυσ(ε)·ους
Datχρυσαιςχρυσοις[LXX]χρυσ(ε)·αιςχρυσ(ε)·οις
Genχρυσων[GNT][LXX]χρυσ(ε)·ων
2-1-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρυσεηχρυσεος[LXX]χρυσε·η
Nom
Accχρυσεηνχρυσεον[LXX]χρυσε·ηνχρυσε·ον
Datχρυσεῃχρυσεῳχρυσε·ῃχρυσε·ῳ
Genχρυσεηςχρυσεουχρυσε·ηςχρυσε·ου
PlVocχρυσεαιχρυσεοι[LXX]χρυσεαχρυσε·αιχρυσε·οιχρυσε·α
Nom
Accχρυσεαςχρυσεουςχρυσε·αςχρυσε·ους
Datχρυσεαιςχρυσεοιςχρυσε·αιςχρυσε·οις
Genχρυσεων[LXX]χρυσε·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 04:51:53 EST