χρηστος • CRHSTOS XRHSTOS • chrēstos

Search: χρηστον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρηστον; χρηστονχρηστόςχρηστ·ον; χρηστ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρηστονχρηστόςχρηστ·ονmas acc sg
χρηστονχρηστόςχρηστ·ονneu nom|acc|voc sg

χρηστός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηστηχρηστεχρηστ·ηχρηστ·ε
Nomχρηστος[GNT][LXX]χρηστ·ος
Accχρηστηνχρηστον[GNT][LXX]χρηστ·ηνχρηστ·ον
Datχρηστῃχρηστῳχρηστ·ῃχρηστ·ῳ
Genχρηστηςχρηστου[LXX]χρηστ·ηςχρηστ·ου
PlVocχρησταιχρηστοι[GNT][LXX]χρηστα[GNT][LXX]χρηστ·αιχρηστ·οιχρηστ·α
Nom
Accχρησταςχρηστουςχρηστ·αςχρηστ·ους
Datχρησταιςχρηστοις[LXX]χρηστ·αιςχρηστ·οις
Genχρηστων[LXX]χρηστ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 04:58:55 EST