χλωρος • CLWROS XLWROS • chlōros

Search: χλωρων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χλωρων; χλωρων; χλωρωνχλωρόςχλωρ·ων; χλωρ·ων; χλωρ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χλωρωνχλωρόςχλωρ·ωνneu gen pl
χλωρωνχλωρόςχλωρ·ωνmas gen pl
χλωρωνχλωρόςχλωρ·ωνfem gen pl

χλωρός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχλωρα[LXX]χλωρεχλωρ·αχλωρ·ε
Nomχλωρος[GNT][LXX]χλωρ·ος
Accχλωραν[LXX]χλωρον[GNT][LXX]χλωρ·ανχλωρ·ον
Datχλωρᾳχλωρῳ[GNT]χλωρ·ᾳχλωρ·ῳ
Genχλωραςχλωρου[LXX]χλωρ·αςχλωρ·ου
PlVocχλωραιχλωροιχλωρα[LXX]χλωρ·αιχλωρ·οιχλωρ·α
Nom
Accχλωραςχλωρουςχλωρ·αςχλωρ·ους
Datχλωραιςχλωροιςχλωρ·αιςχλωρ·οις
Genχλωρων[LXX]χλωρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 15:38:12 EST