χιτων • CITWN XITWN • chitōn

Search: χιτωνα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χιτωναχιτώνχιτων·α(mas) acc sg

χιτών, -ῶνος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχιτων[GNT][LXX]χιτων
Nom
Accχιτωνα[GNT][LXX]χιτων·α
Datχιτωνιχιτων·ι
Genχιτωνος[LXX]χιτων·ος
PlVocχιτωνεςχιτων·ες
Nom
Accχιτωνας[GNT][LXX]χιτων·ας
Datχιτωσι, χιτωσιν[LXX]χιτω[ν]·σι(ν), χιτω[ν]·σι(ν)
Genχιτωνων[LXX]χιτων·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 09:14:38 EDT