χιλιοι • CILIOI XILIOI • chilioi

Search: χιλιους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χιλιουςχίλιοιχιλι·ουςmas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χιλιουςχίλιοιχιλι·ουςmas acc pl

χίλιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχιλια[GNT][LXX]χιλιεχιλι·αχιλι·ε
Nomχιλιοςχιλι·ος
Accχιλιαν[LXX]χιλιονχιλι·ανχιλι·ον
Datχιλιᾳχιλιῳχιλι·ᾳχιλι·ῳ
Genχιλιας[GNT][LXX]χιλιουχιλι·αςχιλι·ου
PlVocχιλιαι[LXX]χιλιοι[LXX]χιλια[GNT][LXX]χιλι·αιχιλι·οιχιλι·α
Nom
Accχιλιας[GNT][LXX]χιλιους[LXX]χιλι·αςχιλι·ους
Datχιλιαις[LXX]χιλιοις[LXX]χιλι·αιςχιλι·οις
Genχιλιων[GNT][LXX]χιλι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 30-Sep-2020 21:14:33 EDT