χειρ • CEIR XEIR • cheir

Search: χειρας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χειραςχείρχειρ·ας(fem) acc pl

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν

Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχειρ[GNT][LXX]χειρ
Nom
Accχειρα[GNT][LXX]χειρ·α
Datχειρι[GNT][LXX]χειρ·ι
Genχειρος[GNT][LXX]χειρ·ος
PlVocχειρες[GNT][LXX]χειρ·ες
Nom
Accχειρας[GNT][LXX]χειρ·ας
Datχειρσι, χειρσιν, χερσιν[GNT][LXX], χερσι[LXX]χειρ·σι(ν), irreg. χε[ι]ρ·σι(ν) (for χειρσι(ν))
Genχειρων[GNT][LXX]χειρ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 13-Jun-2021 20:50:01 EDT