χειροποιητος • CEIROPOIHTOS XEIROPOIHTOS • cheiropoiētos

Search: χειροποιητον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χειροποιητον; χειροποιητον; χειροποιητονχειροποίητοςχειροποιητ·ον; χειροποιητ·ον; χειροποιητ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χειροποιητονχειροποίητοςχειροποιητ·ονmas acc sg
χειροποιητονχειροποίητοςχειροποιητ·ονfem acc sg
χειροποιητονχειροποίητοςχειροποιητ·ονneu nom|acc|voc sg

χειρο·ποίητος -όν

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχειροποιητεχειροποιητ·ε
Nomχειροποιητοςχειροποιητ·ος
Accχειροποιητον[GNT][LXX]χειροποιητ·ον
Datχειροποιητῳχειροποιητ·ῳ
Genχειροποιητου[GNT]χειροποιητ·ου
PlVocχειροποιητοιχειροποιητα[GNT][LXX]χειροποιητ·οιχειροποιητ·α
Nom
Accχειροποιητουςχειροποιητ·ους
Datχειροποιητοις[GNT][LXX]χειροποιητ·οις
Genχειροποιητωνχειροποιητ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 00:47:55 EST