χειροποιητος • CEIROPOIHTOS XEIROPOIHTOS • cheiropoiētos

Search: χειροποιητα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χειροποιηταχειροποίητοςχειροποιητ·αneu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χειροποιηταχειροποίητοςχειροποιητ·αneu nom|acc|voc pl

χειρο·ποίητος -όν

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχειροποιητεχειροποιητ·ε
Nomχειροποιητοςχειροποιητ·ος
Accχειροποιητον[GNT][LXX]χειροποιητ·ον
Datχειροποιητῳχειροποιητ·ῳ
Genχειροποιητου[GNT]χειροποιητ·ου
PlVocχειροποιητοιχειροποιητα[GNT][LXX]χειροποιητ·οιχειροποιητ·α
Nom
Accχειροποιητουςχειροποιητ·ους
Datχειροποιητοις[GNT][LXX]χειροποιητ·οις
Genχειροποιητωνχειροποιητ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 03:55:48 EST