χειμων • CEIMWN XEIMWN • cheimōn

Search: χειμωνας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χειμωναςχειμώνχειμων·ας(mas) acc pl

χειμών, -ῶνος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχειμων[GNT][LXX]χειμων
Nom
Accχειμωνα[LXX]χειμων·α
Datχειμωνιχειμων·ι
Genχειμωνος[GNT][LXX]χειμων·ος
PlVocχειμωνεςχειμων·ες
Nom
Accχειμωνας[LXX]χειμων·ας
Datχειμωσι, χειμωσινχειμω[ν]·σι(ν)
Genχειμωνωνχειμων·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:34:02 EDT