χαλκους • CALKOUS XALKOUS • chalkous

Search: χαλκην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χαλκηνχαλκοῦςχαλκ(ε)·ηνfem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χαλκηνχαλκοῦςχαλκ(ε)·ηνfem acc sg

χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Contracting Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαλκη[LXX]χαλκους[LXX]χαλκ(ε)·η
Nom
Accχαλκην[LXX]χαλκουν[LXX]χαλκ(ε)·ηνχαλκ(ε)·ον
Datχαλκῃχαλκῳ[LXX]χαλκ(ε)·ῃχαλκ(ε)·ῳ
Genχαλκηςχαλκου[GNT][LXX]χαλκ(ε)·ηςχαλκ(ε)·ου
PlVocχαλκαι[LXX]χαλκοι[LXX]χαλκα[GNT][LXX]χαλκ(ε)·αιχαλκ(ε)·οιχαλκ(ε)·α
Nom
Accχαλκας[LXX]χαλκους[LXX]χαλκ(ε)·αςχαλκ(ε)·ους
Datχαλκαις[LXX]χαλκοις[LXX]χαλκ(ε)·αιςχαλκ(ε)·οις
Genχαλκων[LXX]χαλκ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 17:54:37 EST