φονος • FONOS • phonos

Search: φονον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φονονφόνοςφον·ον(mas) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φονονφόνοςφον·ον(mas) acc sg

φόνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφονεφον·ε
Nomφονος[LXX]φον·ος
Accφονον[GNT][LXX]φον·ον
Datφονῳ[GNT][LXX]φον·ῳ
Genφονου[GNT][LXX]φον·ου
PlVocφονοι[GNT]φον·οι
Nom
Accφονους[LXX]φον·ους
Datφονοις[LXX]φον·οις
Genφονων[GNT]φον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 14:48:34 EST