φιλος • FILOS • philos

Search: φιλον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φιλον; φιλονφίλοςφιλ·ον; φιλ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φιλονφίλοςφιλ·ονmas acc sg
φιλονφίλοςφιλ·ονneu nom|acc|voc sg

φίλος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφιλη[LXX]φιλε[GNT]φιλ·ηφιλ·ε
Nomφιλος[GNT][LXX]φιλ·ος
Accφιληνφιλον[GNT][LXX]φιλ·ηνφιλ·ον
Datφιλῃφιλῳ[LXX]φιλ·ῃφιλ·ῳ
Genφιληςφιλου[LXX]φιλ·ηςφιλ·ου
PlVocφιλαιφιλοι[GNT][LXX]φιλαφιλ·αιφιλ·οιφιλ·α
Nom
Accφιλας[GNT]φιλους[GNT][LXX]φιλ·αςφιλ·ους
Datφιλαιςφιλοις[GNT][LXX]φιλ·αιςφιλ·οις
Genφιλων[GNT][LXX]φιλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 16:23:41 EST