φωτεινοτερος • FWTEINOTEROS • phōteinoteros

Search: φωτεινοτεροι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φωτεινοτεροιφωτεινότεροςφωτεινοτερ·οιmas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φωτεινοτεροιφωτεινότεροςφωτεινοτερ·οιmas nom|voc pl

φωτεινό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of φωτεινός)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωτεινοτεραφωτεινοτερεφωτεινοτερ·αφωτεινοτερ·ε
Nomφωτεινοτεροςφωτεινοτερ·ος
Accφωτεινοτερανφωτεινοτερον[LXX]φωτεινοτερ·ανφωτεινοτερ·ον
Datφωτεινοτερᾳφωτεινοτερῳφωτεινοτερ·ᾳφωτεινοτερ·ῳ
Genφωτεινοτεραςφωτεινοτερουφωτεινοτερ·αςφωτεινοτερ·ου
PlVocφωτεινοτεραιφωτεινοτεροι[LXX]φωτεινοτεραφωτεινοτερ·αιφωτεινοτερ·οιφωτεινοτερ·α
Nom
Accφωτεινοτεραςφωτεινοτερουςφωτεινοτερ·αςφωτεινοτερ·ους
Datφωτεινοτεραιςφωτεινοτεροιςφωτεινοτερ·αιςφωτεινοτερ·οις
Genφωτεινοτερωνφωτεινοτερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 19:32:30 EST