φυλη • FULH • phulē

Search: φυλας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φυλαςφυλήφυλ·ας(fem) acc pl

φυλή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφυλη[LXX]φυλ·η
Nom
Accφυλην[GNT][LXX]φυλ·ην
Datφυλῃ[LXX]φυλ·ῃ
Genφυλης[GNT][LXX]φυλ·ης
PlVocφυλαι[GNT][LXX]φυλ·αι
Nom
Accφυλας[GNT][LXX]φυλ·ας
Datφυλαις[GNT][LXX]φυλ·αις
Genφυλων[GNT][LXX]φυλ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 23:34:09 EST